Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Promocja badań naukowych – wyniki konkursu

Kategoria: III.3.2, Rezultaty

Dofinansowanie w ramach konkursu w Działaniu III.3.2 „Promocja badań naukowych” otrzyma dziesięć wniosków – tak ustaliła Komisja Konkursowa po przeanalizowaniu 22 zgłoszeń.

O środki m.in. na przygotowanie i opublikowanie artykułu promującego wyniki badań, pokrycie kosztów recenzji wyników badań i ich opublikowania w czasopiśmie naukowym, zorganizowanie seminarium naukowego promującego wyniki badań oraz pokrycie kosztów dedykowanej reklamy promującej wyniki badań w mediach społecznościowych mogli starać się indywidualni badacze oraz kierownicy zespołów naukowych, którzy w latach 2019/2020 uzyskali wyniki badań naukowych mające potencjał przełomowości w nauce światowej lub przyczyniły się do znalezienia rozwiązania dla kwestii społecznych.

W ramach zakończonego w sierpniu br. konkursu wyróżniono wnioski na promocję badań dotyczących:

  1. dyskursu anty-genderowego, ruchów rodzicielskich i męskich oraz współczesnego feminizmu – dr hab. Agnieszka Graff-Osser, prof. ucz., Ośrodek Studiów Amerykańskich;
  2. skuteczności leczenia ścięgien i więzadeł, opartego o komórki macierzyste – dr Norbert Kapiński, ICM;
  3. społeczności eneolitycznych aktywnych w III tysiącleciu p.n.e. na terenie całej Europy, znanych jako Puchary Dzwonowate – dr hab. Dariusz Manasterski, Wydział Archeologii;
  4. psychopatologii, a w szczególności oceny przydatności głębokich sieci neuronowych do wykrywania zaburzenia ze spektrum autyzmu – dr Izabela Chojnicka, Wydział Psychologii;
  5. identyfikacji, pomiarów, oceny, modelowania i wizualizacji pojawiających się związków pomiędzy społeczno-ekonomicznymi interakcjami przestrzennymi ludności oraz zróżnicowaniem przestrzennym użytkowania ziemi – prof. dr hab. Piotr A. Werner, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
  6. losów twórców i dzieł literackich XX-wiecznej literatury białoruskiej – dr hab. Andriej Moskwin, Wydział Lingwistyki Stosowanej;
  7. seksualności Polaków – prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Wydział Pedagogiczny;
  8. psychologicznych aspektów pandemii COVID-19 – mgr Agnieszka Łyś, Wydział Psychologii;
  9. kształtowania liderów w organizacjach – dr Julita Majczyk, Wydział Zarządzania;
  10. deprywacji kontroli w postawach międzygrupowych oraz epidemicznego modelu mowy nienawiści – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz., Wydział Psychologii.

Gratulujemy!