Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

POB II: U podstaw mikro i makro świata

W tym obszarze badawczym mieszczą się tradycyjnie silne, dysponujące wielkim kapitałem ludzkim i ugruntowaną przez lata pozycją międzynarodową dyscypliny astronomia, biologia, chemia i fizyka, zlokalizowane na kampusie Ochota na Wydziałach Biologii, Chemii i Fizyki oraz w Centrum Nowych Technologii. W ramach tych dyscyplin szczególnie aktywne zespoły i środowiska to Obserwatorium Astronomiczne, Grupa Fizyki Subatomowej i Cząstek Elementarnych oraz Centrum Kwantowych Technologii Optycznych. Ten obszar badań jest priorytetem w agendzie organizacji międzynarodowych, rządów i przemysłu, niesie z sobą duży potencjał komercjalizacyjny.

Przykładowe dziedziny nauki i dyscypliny naukowe związane z POB

 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia
  • informatyka
  • matematyka
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne

Powyższa lista nie wyklucza innych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które mogłyby wpisać się w Priorytetowy Obszar Badawczy II.

Działania

Utworzenie Centrum AMO

Celem tego działania jest utworzenie Centrum Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (Centre for Atomic Molecular and Optical Physics), które będzie koordynować, integrować, intensyfikować oraz przede wszystkim umiędzynaradawiać badania w zakresie fizyki AMO prowadzone na Uniwersytecie. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Michał Tomza

Utworzenie Międzynarodowej Sieci Badawczej w obszarze zastosowań fizyki subatomowej, astronomii i chemii do badania wczesnego Wszechświata

Wzmocnieniu doskonałości nauk ścisłych i przyrodniczych na UW sprzyjać będzie utworzenie Międzynarodowej Sieci Badawczej w Obszarze Zastosowań Fizyki Subatomowej, Astronomii i Chemii do Badania Wczesnego Wszechświata. Dziedziny Fizyki, Astronomii i Chemii na UW dysponują ogromnym potencjałem badawczym, który daje szansę na przeprowadzenie przełomowych badań dotyczących struktury i dynamiki Wczesnego Wszechświata, poznania natury najbardziej fundamentalnych oddziaływań i struktury czasoprzestrzeni. Badania te mogą także doprowadzić do postępu w poszukiwaniu nowych źródeł energii. — opis szczegółowy

kierownik: prof. dr hab. Bohdan Grządkowski

Utworzenie Centrum Uczenia Maszynowego

Przeniesienie ciężaru opanowania i używania zaawansowanych technik komputerowych i obróbki danych z badaczy na wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów poprzez stworzenie grupy analityków danych (data scientists), czyli specjalistów w dziedzinie uczenia maszynowego (Machine Learning) zatrudnionych w ramach Centrum Uczenia Maszynowego. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Artur Kalinowski

Instytut Studiów Zaawansowanych

Innowacyjna aktywność badawcza wymaga inwestycji w pozyskiwanie odpowiednich kadr na poziomie młodych doktorów i słuchaczy studiów doktoranckich. Ich pozyskiwaniem i koordynacją badań oraz wieloma działaniami towarzyszącymi zajmie się nowopowołany Instytut Studiów Zaawansowanych (ISZ, Institute for Advanced Studies UW). Działanie to zmierza, między innymi, do zidentyfikowania i związania z UW wybitnych badaczy młodego i średniego pokolenia. — opis szczegółowy

kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej

Fundusz umożliwi rozbudowę i aktualizację istniejącej infrastruktury oraz powołanie korpusu techników. Jednym z celów jest również bardziej aktywne wykorzystanie infrastruktury międzynarodowej dostępnej dla badaczy z UW dzięki umowom o współpracy, np. w ramach Europejskiego Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN czy Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych. Poprzez wspieranie rozbudowy istniejącej infrastruktury badawczej oraz nowych inwestycji aparaturowych uczynimy naszą bazę doświadczalną porównywalną, a nawet w wielu przypadkach konkurencyjną, w stosunku do infrastruktury istniejącej w wiodących krajowych i międzynarodowych ośrodkach badawczych. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Tomasz Kazimierczuk

Członkowie Komitetu Koordynacyjnego

Prezentacje