Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej

Realizacja celu IDUB

  • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Celem tego zadania jest wzmocnienie potencjału infrastruktury badawczej na Uniwersytecie, szczególnie istotnej w badaniach empirycznych prowadzonych na Kampusie Ochota.

Efektywne działanie w tym zakresie wymaga szeregu akcji, zebranych w pięciu zadaniach:

1. Stworzenie mechanizmu współfinansowania renowacji istniejącej infrastruktury

Cele: Podstawowym celem zadania jest przywrócenie i utrzymanie funkcjonowania aparatury badawczej na Kampusie Ochota.

Uzasadnienie: Na przestrzeni lat na Kampusie Ochota zgromadzona została aparatura badawcza o skumulowanej wartości setek milionów złotych. Wobec braku systemowych środków na jej utrzymanie (nawet nie odnosząc się do powszechnie przyjętego wskaźnika kosztów 10%), dofinansowanie napraw i utrzymanie aparatury ze środków IDUB pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

W ramach tego działania dofinansowane będą naprawy doraźne i kontrakty serwisowe na posiadaną aparaturę. Wyjściowym modelem będzie  współfinansowanie 70% IDUB + 30% jednostka. W trakcie realizacji zadania poziom dofinansowania ze środków IDUB może ulec obniżeniu, jeżeli zgłoszone zapotrzebowania będą przekraczać dostępny budżet.

Nabór wniosków na dofinansowanie naprawy prowadzony będzie w sposób ciągły, natomiast nabór na dofinansowanie kontraktów serwisowych będzie realizowany w określonych interwałach czasowych corocznie. Merytoryczna akceptacja wniosków będzie realizowana przez komitet 3-5 badaczy z różnych jednostek w ramach POB1 + POB2, natomiast bieżąca obsługa programu (w tym obliczanie bieżącego poziomu dofinansowania) będzie prowadzona przez biuro POB w Kampusie Ochota.

Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania będzie udostępnienie aparatury/infrastruktury innym grupom badawczym z UW w ramach współpracy naukowej.

2. Współfinansowanie zakupu nowej infrastruktury badawczej w celu wzmocnienia badań na poziomie światowym

Cele: Podstawowym celem zadania jest zrównoważony rozwój infrastruktury badawczej Kampusu Ochota. Drugim ważnym celem jest wzmacnianie współpracy wewnątrz Kampusu.

Uzasadnienie: Prowadzone na Kampusie Ochota badania wymagają zaawansowanej infrastruktury badawczej. Najczęściej jest ona kupowana ze środków grantowych (NCN, NCBiR i inne). IDUB daje jednak unikatową możliwość uwzględnienia perspektywy całego Kampusu przy dofinansowaniu aparatury.

W ramach tego działania dofinansowanych będzie ok. 15 projektów na zakup sprzętu badawczego, z czego 8 do 2023 r. Przewidywany schemat dofinansowania to 70% IDUB + 30% jednostka/aplikujący kierownik poddziałania. Realizowane projekty wyłonione zostaną w procedurze konkursowej, w której będą musiały udowodnić: a) doskonałość naukową planowanych badań lub możliwość wzrostu potencjału wdrożeniowego/usługowego UW; b) dlaczego dostępna na Kampusie aparatura nie jest wystarczająca; c) otwartość na współpracę w ramach badań realizowanych z wykorzystaniem wnioskowanej aparatury.

3. Współfinansowanie akredytacji i certyfikacji istotnych przy współpracy z otoczeniem przemysłowym

Cele: Podstawowym celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności oferty badawczej Uniwersytetu dla podmiotów zewnętrznych.

Uzasadnienie: W przypadku badań/analiz prowadzonych dla firm zewnętrznych istotnym czynnikiem bywa kwestia certyfikacji laboratorium. W ramach zadania dofinansowywane będą projekty mające na celu uzyskanie lub odnowienie akredytacji lub certyfikacji laboratoriów.

Prognozowane dofinansowanie będzie na poziomie 70% ze środków IDUB + 30% środki własne.

Wyłonienie w konkursie laboratoriów objętych programem będzie odbywać się w ramach corocznej procedury konkursowej.

4. Powołanie korpusu techników

Cele: Podstawowym celem zadania jest zwiększenie wydajności prac badawczych dzięki wsparciu wykwalifikowanych techników/operatorów.

Uzasadnienie: Zadanie to odpowiada na dostrzegany od lat deficyt wykwalifikowanej kadry techników wspierających prowadzone badania.

W ramach zadania zatrudniani będą pracownicy techniczni o wysokich kwalifikacjach. Ich podstawową rolą będzie obsługa i nadzór nad zaawansowaną aparaturą, co umożliwi sprawne  wykonanie niezbędnych analiz i planowanie wykorzystania danej aparatury w kolejnych projektach grantowych. Co nie jest bez znaczenia, takie sprawnie działające  laboratoria pozwolą skupić się pracownikom naukowym nad merytorycznymi aspektami realizowanych projektów badawczych, co pomoże skupić się pracownikom naukowym nad merytorycznymi aspektami realizowanych projektów badawczych.

Wyłonienie laboratoriów/technik objętych programem będzie odbywać się w ramach procedury konkursowej w roku 2020.

Realizacja tego zadania będzie skoordynowana z bliźniaczym zadaniem w działaniu I.4.1

5. Zorganizowanie na Kampusie Ochota punktu „Pogotowia sprzętowego”

Cele: Podstawowym celem zadania jest zapewnienie pomocy technicznej w zakresie naprawy aparatury badawczej w okresie po zakończeniu gwarancji.

Uzasadnienie: Awarie sprzętowe zawsze są przeszkodą w badaniach eksperymentalnych. Często awaria jest na tyle poważna, że wymaga naprawy w serwisie producenta, co jest kłopotliwe zarówno organizacyjnie (np. organizacja przesyłki sprzętu), jak i czasowo.

W części przypadków awaria jest jednak stosunkowo prosta, np. wymiana zużytych kondensatorów elektrolitycznych w module zasilającym, poprawa lutowania gniazda/wtyku, czy choćby wymiana bezpiecznika.

W ramach działania stworzona zostanie komórka na Kampusie Ochota, w której badacze będą mogli uzyskać pomoc specjalisty-elektronika, który pomoże w diagnozie uszkodzenia i ocenie, czy warto podjąć próbę naprawy lokalnie, lub też sam podejmie się naprawy.

Planowany budżet związany jest z koniecznością wyposażenia miejsca pracy; dodatkowo potrzebny będzie etat technika.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Fizyki

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • wszystkie jednostki biorące udział w konkursach ogłaszanych w ramach działania