Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.4.1. Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota

Realizacja celu IDUB

  • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki.

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Celem tego zadania jest wzmocnienie potencjału kluczowej infrastruktury badawczej na Kampusie Ochota.

W ramach tego działania realizowane będą 2 zadania:

1. Współfinansowanie zakupu kluczowej infrastruktury badawczej (której zakup z innych źródeł finansowania jest niemożliwy), krytycznej dla zwiększenia potencjału badawczego UW

Cele: Podstawowym celem zadania jest podniesienie wydajności i jakości badań naukowych poprzez zapewnienie funkcjonalnego zaplecza infrastrukturalnego.

Uzasadnienie: Prowadzenie badań na najwyższym poziomie jest uzależnione od sprawnie działającego zaplecza infrastrukturalnego. Stworzenie takiego zaplecza wymaga dużych nakładów finansowych oraz zintegrowanych działań organizacyjnych. Jednak w dłuższej perspektywie, realizacja tego celu zdecyduje o lokalizacji badań, tzn. czy naukowcy z UW będą wyjeżdżać w celu przeprowadzenia pomiarów/analiz do innych ośrodków, czy też to my zaoferujemy odpowiednie środowisko dla badaczy z UW i innych ośrodków naukowych, co bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników publikacyjnych i grantowych.

W ramach tego zadania zostanie zakupiona i wdrożona infrastruktura kluczowa (flagships). Konkretne projekty zostaną wyłonione w konkursie ocenianym przez specjalnie powołaną komisję. Inwestycje będą oceniane przez pryzmat pełnionych funkcji i możliwości wykorzystania zakupionej infrastruktury przez szerokie grono badaczy reprezentujących różne dyscypliny. Zakupiona infrastruktura kluczowa musi mieć charakter usługowy (usługi badawcze i ewentualnie komercyjne), oraz zapewniać równy dostęp wszystkim potencjalnym użytkownikom. Konkurs ma charakter otwarty dla badaczy z szeroko pojętego Kampusu Ochota.

2. Powołanie korpusu techników/operatorów. Zadanie to będzie skoordynowane z realizacją bliźniaczego działania I.4.2: Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej.

Cele: Podstawowym celem zadania jest zwiększenie wydajności prac badawczych dzięki wsparciu wykwalifikowanych techników/operatorów.

Uzasadnienie: Zadanie to odpowiada na dostrzegany od lat deficyt wykwalifikowanej kadry techników/operatorów wspierających prowadzone badania.

W ramach zadania zatrudniani zostaną pracownicy techniczni o wysokich kwalifikacjach. Ich podstawową rolą będzie obsługa i nadzór nad zaawansowaną aparaturą, co umożliwi sprawne i szybsze wykonanie niezbędnych analiz i planowanie wykorzystania danej aparatury w kolejnych projektach grantowych. Co nie jest bez znaczenia, takie sprawnie działające laboratoria pozwolą skupić się pracownikom naukowym nad merytorycznymi aspektami realizowanych projektów badawczych.

Projekty, w ramach których zatrudnieni zostaną technicy/operatorzy, zostaną wybrane w konkursie otwartym w roku 2020/21 oraz 2023.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Biologii

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • wszystkie jednostki biorące udział w konkursach ogłaszanych w ramach działania – jednostki z kampusu Ochota