Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.4.1. Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota & I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – rozwój i utrzymanie infrastruktury badawczej

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Konkurs na dofinansowanie rozwoju i utrzymania infrastruktury (w tym zatrudnienie techników i operatorów) w jednostkach z grupy beneficjentów działań I.4.1 i I.4.2 oraz Nowych Idei w POB I i POB II
 • Cel: zwiększenie dostępności infrastruktury dla pracowników jednostek UW oraz dla firm zewnętrznych poprzez naprawy bieżące aparatury i umowy serwisowe, zakupy nowej aparatury badawczej, zatrudnienie techników i operatorów
 • Wnioskodawca: jednostki organizacyjne UW z grupy beneficjentów Działań I.4.1 i I.4.2 – projektów dotyczących zakupu lub wytworzenia infrastruktury badawczej oraz Nowych Idei w POB I i POB II
 • Data ogłoszenia konkursu: 11.01.2023
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 11.01.2023
 • Zakończenie naboru wniosków: 31.01.2023
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: nie później niż do 28.02.2023 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 9 500 000 zł
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres infrastruktura_idub@uw.edu.pl
Zasady konkursuFAQWyniki konkursu

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Tak, o ile to zostało zaksięgowane w SAP. Proszę pamiętać, że należy pominąć przychody wynikające z wynajmu powierzchni.

Tak. Na potrzeby konkursu interpretujemy aparaturę zgodnie z wytycznymi GUS, tj. jako zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Przykładowe środki trwałe wliczające się do aparatury: komputery, spektrometry, … Przykładowe środki trwałe nie wliczające się do aparatury: nieruchomości, meble, agregaty klimatyzacji, nagłośnienie sali wykładowej, …

Przez „wartość aparatury badawczej zakupionej i zamówionej (udokumentowane podpisaną umową) w latach 2017-2022” rozumie się sumaryczną wartość aparatury zakupionej z dowolnych środków z pominięciem dotacji IDUB, gdyż to stanowiłoby powtórzenie punktu parametry 3 algorytmu.

Jako sumę dofinansowań uzyskanych przez Jednostkę w konkursach IDUB rozumie się sumę kwot z decyzji o przyznaniu dofinansowań.

Dopuszcza się jedynie sumę dofinansowań uzyskanych przez Jednostkę w konkursach IDUB na projekty dotyczące zakupu lub wytworzenia infrastruktury badawczej w działaniach I.4.1 i I.4.2 oraz konkursach Nowe Idee zorganizowanych w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 1 i 2.

Podpisy elektroniczne traktujemy analogicznie jak licencje i nie wprowadzamy ich do spisu urządzeń przygotowywanego na potrzeby konkursu.

Wyniki konkursu

Jednostka Składnik Przyznane finansowanie
IB PN ID
Centrum Nowych Technologii (CeNT) 22,5% 24,1% 18,4% 1 977 526,15 zł
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh) 3,9% 8,2% 12,0% 733 893,78 zł
Wydział Biologii 13,4% 14,6% 16,4% 1 351 918,69 zł
Wydział Chemii 30,3% 17,8% 13,7% 1 878 239,55 zł
Wydział Fizyki 26,7% 28,0% 27,7% 2 504 352,34 zł
Wydział Geologii 2,0% 1,3% 10,9% 431 187,07 zł
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 0,6% 1,7% 0,2% 77 175,10 zł
Wydział Psychologii 0,7% 4,1% 0,7% 165 707,33 zł

gdzie:

 • IB – wartość aparatury badawczej zakupionej i zamówionej (udokumentowane podpisaną umową) w latach 2017-2022
 • PN – przychody jednostki wynikające z realizacji projektów naukowych oraz wynikające z działalności komercyjnej jednostki (z pominięciem przychodów z wynajmu powierzchni) dla których podpisano umowy grantowe nie wcześniej niż 01.01.2017 r.
 • ID – suma dofinansowań uzyskanych przez Jednostkę w konkursach IDUB na projekty dotyczące zakupu lub wytworzenia infrastruktury badawczej w działaniach I.4.1 i I.4.2 oraz konkursach Nowe Idee zorganizowanych w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 1 i 2