Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O programie

1. miejsce dla UW
w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program MNiSW, który daje Uniwersytetowi Warszawskiemu możliwość podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz, w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Cele programu

W szczególności:

 • nastąpi zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, w tym w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale rozwoju;
 • wzmocniona zostanie współpraca badawcza z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;
 • podniesieniu ulegnie jakość kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, a także potrzeby skutecznego konkurowania o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy, oraz zarządzania talentami;
 • przygotowane i wdrożene zostaną kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców;
 • nastąpi podniesienie jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowych zmianach organizacyjnych.

Konkurs MNiSW

Do konkursu zgłosiło się 20 szkół wyższych. Wnioski oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów: były to osoby, które w swej karierze pełniły funkcje rektorów bądź prezydentów uczelni europejskich, doradzały w zakresie rozwoju szkolnictwa rządom swoich państw, pracowały na rzecz takich instytucji jak Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, Europejska Rada ds. Innowacji czy Europejska Rada ds. Badań.

Wniosek uniwersytetu zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej:

 • Priorytetowe Obszary Badawcze
  • Badania dla Ziemi zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań – czytaj więcej…
  • U podstaw mikro i makro świata poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój – czytaj więcej…
  • Wyzwanie petabajtównarzędzia zaawansowanej matematyki i informatyki w analizach wielkich zbiorów danych – od losowych procesów na giełdzie po diagnostykę medyczną – czytaj więcej…
  • Przekraczanie granic humanistyki badania humanistyczne przekraczające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury – czytaj więcej…
  • W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwańmultidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej – czytaj więcej…
 • działania zaplanowane na lata 2020-2026 – czytaj więcej…

Wśród dziesięciu wyłonionych laureatów Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu (na 40 możliwych do zdobycia) i zajął pierwsze miejsce. Dzięki temu 30 października 2019 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej na lata 2020-2026 i w tym okresie otrzymywał będzie zwiększoną o 10% kwotę subwencji.


Prezentacje


Linki