Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kontakt

Kierownik ProgramuZespół ds. Koordynacji i Obsługi Programu IDUBMenedżerowie naukiKierownicy Działań

Kierownik Programu

prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Prorektor UW ds. badań

Zastępca Kierownika Programu

Alicja Newecka
tel.: +48 22 55 24 209
Alicja.Newecka@adm.uw.edu.pl

Zespół ds. Koordynacji i Obsługi Programu IDUB

dr Dominik Wasilewski
Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań,
Koordynator Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
tel.: +48 22 55 24 244
dominik.wasilewski@uw.edu.pl

mgr inż. Marta Kasprzak-Kędziora
tel.: +48 22 55 24 264
m.kasprzakkd@uw.edu.pl

mgr Dorota Kazimierczak
tel.: +48 22 55 24 257
dorota.kazimierczak@uw.edu.pl

Agnieszka Kaźmierczak
tel.: +48 22 55 24 246
a.kazmierczak11@uw.edu.pl

mgr Justyna Piecha
tel.: +48 22 55 24 248
j.piecha@uw.edu.pl

mgr Eliza Rogowska-Lasocka
tel.: +48 22 55 24 247
e.rogowska@uw.edu.pl

mgr Marcin Sadowski
tel.: +48 22 55 24 243
mp.sadowski4@uw.edu.pl

mgr Sylwia Stanicka
Pełnomocnik Kwestora ds. Biura Obsługi Badań oraz Biura Międzynarodowych Programów Badawczych
tel.: +48 22 55 24 245
s.stanicka@uw.edu.pl

Izabela Walczak
tel.: +48 22 55 24 250
ia.walczak2@uw.edu.pl

Menedżerowie nauki

mgr Łukasz Rodek
POB I: Badania dla Ziemi
tel.: +48 22 55 41 008
lp.rodek@uw.edu.pl

mgr Marta Kowol
POB II: U podstaw mikro i makro świata
tel.: +48 22 55 32 645
m.kowol@uw.edu.pl

mgr Daniel Adamiak
POB III: Wyzwanie petabajtów
tel.: +48 22 55 44 297
d.adamiak@mimuw.edu.pl

dr Julia Wrede
POB IV: Przekraczanie granic humanistyki
tel.: +48 22 55 24 262
j.wrede@uw.edu.pl

mgr Adam Suwiński
POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań
tel.: +48 22 55 24 263
a.suwinski@uw.edu.pl

mgr Michał Szostek
POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań
tel.: +48 22 55 27 001
michalszostek@uw.edu.pl

Kierownicy Działań

W sprawach dotyczących poszczególnych Działań zapraszamy do kontaktu z Kierownikami Działań, wskazanymi na podstronach poszczególnych Działań.

NumerTytułObszar
I.1.1/IV.1.1Program Mentorhoryzont.
I.1.2Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowejhoryzont.
I.1.3Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z Uniwersytetem Warszawskimhoryzont.
I.1.4/IV.2.1Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”horyzont.
I.1.5Tematyczne Programy BadawczePOB III
I.2.1Poprawa zdolności publikacyjnychhoryzont.
I.2.2Podniesienie wpływu regionalnego na naukę poprzez wysokiej jakości rozpowszechnianie wynikówhoryzont.
I.2.3Zabezpieczenie na działalność patentową i publikacyjnąPOB I
I.2.4Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open accesshoryzont.
I.3.1Transfer wiedzy i meta uczeniePOB III
I.3.2Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowegoPOB V
I.3.3Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS)POB V
I.3.4Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieci prowadzącej badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki okrężnejPOB I
I.3.5Utworzenie Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i UmysłemPOB IV
I.3.6Humanistyka cyfrowaPOB IV
I.3.7Utworzenie Centrum Uczenia Maszynowego (Center for Machine Learning)POB II
I.3.8Powstanie Instytutu Studiów Zaawansowanych (ISZ, Institute for Advanced Studies)POB II
I.3.9Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danychPOB V
I.3.10Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo‐ dydaktycznego pt. ArcheoorientalistykaPOB IV
I.3.11Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)POB IV
I.3.12Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego pt. Nieantropocentryczna Podmiotowość KulturowaPOB IV
I.3.13Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świataPOB IV
I.4.1Wzmocnienie potencjału core‐facility w kampusie OchotaPOB I
I.4.2Fundusz Odnawiania i Rozwoju Infrastruktury BadawczejPOB II
II.1.1Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznychhoryzont.
II.1.2Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymihoryzont.
II.2.1Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości”horyzont.
II.2.2Fundusz na mobilnośćhoryzont.
II.2.3Wsparcie procesu relokacji pracowników z zagranicy poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wdrożenie nowego pracownika z zagranicy do pracy na UW i przygotowanie do pobytu w Polscehoryzont.
II.2.4Wsparcie procesu relokacji pracowników z zagranicy poprzez przygotowanie społeczności akademickiej UW oraz infrastruktury administracyjnej do przyjmowania pracowników z zagranicyhoryzont.
II.3.1Wewnętrzny Panel Badawczy (Subject Pool)POB V
II.3.2Przygotowanie i uruchomienie międzynarodowego, wielodziedzinowego projektu badawczego: Różnorodność językowo-kulturowa, bioróżnorodność i środowisko. Procesy globalne, lokalne rezultaty i implikacje społecznePOB IV
II.3.3Utworzenie centrum ekspercko‐badawczego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UWPOB I
II.3.4Grywalizacja światów w służbie nowoczesnemu społeczeństwu XXI wieku – platforma wymianyPOB V
II.3.5Środkowoeuropejski Sondaż SpołecznyPOB V
II.3.6Budowa Impactful Digital AlliancePOB V
II.3.7Zwiększenie efektywności i umiędzynarodowienia projektów badawczych w ramach obszaru wielojęzycznościPOB IV
II.3.8Rozwój grupy statystycznejPOB III
II.3.9Laboratorium wiedzy: Naukometria dla doskonałości naukowejPOB V
II.3.10Utworzenie Centrum – Międzynarodowej Sieci Badawczej w obszarze AMOPOB II
II.3.11Utworzenie Międzynarodowej Sieci Badawczej w Obszarze Zastosowań Fizyki Subatomowej, Astronomii i Chemii do Badania Wczesnego WszechświataPOB II
II.4.1Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowymhoryzont.
III.1.1Transfer wyników badań do programów studiówhoryzont.
III.2.1Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych (II stopnia)horyzont.
III.2.2Zaawansowane Studia MagisterskiePOB III
III.2.3Uruchomienie nowego kierunku studiów II MU – „Radiogenomika” w ramach edukacji opartej na badaniach w POB 1POB I
III.3.1Stypendia dla olimpijczykówPOB III
III.3.2Promocja badań naukowychhoryzont.
IV.1.2Stworzenie systemu podwójnych dyplomów doktorskich w dyscyplinach informatyka i matematykaPOB III
IV.1.3„Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowejhoryzont.
IV.2.1Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowejhoryzont.
IV.2.2Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczychhoryzont.
IV.2.3Mobilność Studentów i Doktorantówhoryzont.
IV.3.1Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracownikówhoryzont.
IV.4.1Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UWhoryzont.
IV.4.2Międzynarodowe szkoły letnie dla doktorantów i młodych pracowników naukowychhoryzont.
IV.5.1Program wspierający młode badaczki na wczesnym etapie karieryhoryzont.
IV.5.2Program dla młodych badaczek i dydaktyczekhoryzont.
IV.5.3Przedszkole na kampusie Ochota UW oraz punkty opieki nad dziećmi na kampusie Śródmieście UWhoryzont.
V.1.1Opracowanie i wdrożenie platformy zarządzania wiedzą, zintegrowanej z istniejącymi systemami IT na uczelnihoryzont.
V.2.1Udrożnienie kanałów komunikacji wewnętrznej i wzmocnienie zdolnościhoryzont.
V.2.2Stworzenie zespołu managerów naukihoryzont.
V.3.1Rozwój kompetencji pracowników UWhoryzont.
V.3.2Poprawa systemu wynagradzania pracowników administracjihoryzont.
V.3.3Opracowanie, przyjęcie i realizacja polityki otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiegohoryzont.
V.3.4UW – miejsce przyjazne dla prowadzenia przełomowych badańhoryzont.
V.3.5Program rozwoju i doskonalenia kompetencji „miękkich” naukowcówhoryzont.
V.4.1Zarządzanie Inicjatywą Doskonałościhoryzont.
V.4.2Stworzenie zaplecza dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania POB, w tym adekwatnych zasobów pracowników otoczenia nauki oraz zaplecza strategiczno‐analitycznegohoryzont.
VI.1Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacjihoryzont.
Mikrogranty UW
Nowe idee