Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kontakt

Kierownik ProgramuBiuro Koordynujące Program IDUBMenedżerowie naukiKierownicy Działań

Kierownik Programu

prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Prorektor UW ds. badań

Biuro Koordynujące Program IDUB

dr Dominik Wasilewski
Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań,
Koordynator Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
tel.: +48 22 55 24 244
dominik.wasilewski@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Maciejewska
pełnomocnik kwestora
tel.: +48 22 55 24 245
amaciejewska@uw.edu.pl

mgr inż. Marta Kasprzak-Kędzioranieobecna
m.kasprzakkd@uw.edu.pl

Agnieszka Kaźmierczak
tel.: +48 22 55 24 246
a.kazmierczak11@uw.edu.pl

mgr Justyna Piecha
tel.: +48 22 55 24 248
j.piecha@uw.edu.pl

mgr Eliza Rogowska-Lasocka
tel.: +48 22 55 24 247
e.rogowska@uw.edu.pl

mgr Marcin Sadowski
tel.: +48 22 55 24 243
mp.sadowski4@uw.edu.pl

Izabela Walczak
tel.: +48 22 55 24 250
ia.walczak2@uw.edu.pl

Menedżerowie nauki

mgr Łukasz Rodek
POB I: Badania dla Ziemi
lp.rodek@uw.edu.pl

mgr Marta Kowol
POB II: U podstaw mikro i makro świata
m.kowol@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Maciejewska
(pełniąca obowiązki menedżera nauki)
POB II: U podstaw mikro i makro świata

amaciejewska@uw.edu.pl

dr Julia Wrede
POB IV: Przekraczanie granic humanistyki
j.wrede@uw.edu.pl

mgr Adam Suwiński
POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań
a.suwinski@uw.edu.pl

mgr Michał Szostek
POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań
michalszostek@uw.edu.pl

Kierownicy Działań

W sprawach dotyczących poszczególnych Działań zapraszamy do kontaktu z Kierownikami Działań, wskazanymi na podstronach poszczególnych Działań.

NumerTytułObszar
I.1.1/IV.1.1Program Mentorhoryzont.
I.1.2Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowejhoryzont.
I.1.3Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z Uniwersytetem Warszawskimhoryzont.
I.1.4/IV.2.1Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”horyzont.
I.1.5Tematyczne Programy BadawczePOB III
I.2.1Poprawa zdolności publikacyjnychhoryzont.
I.2.2Podniesienie wpływu regionalnego na naukę poprzez wysokiej jakości rozpowszechnianie wynikówhoryzont.
I.2.3Zabezpieczenie na działalność patentową i publikacyjnąPOB I
I.2.4Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open accesshoryzont.
I.3.1Transfer wiedzy i meta uczeniePOB III
I.3.2Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowegoPOB V
I.3.3Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS)POB V
I.3.4Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieci prowadzącej badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki okrężnejPOB I
I.3.5Utworzenie Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i UmysłemPOB IV
I.3.6Humanistyka cyfrowaPOB IV
I.3.7Utworzenie Centrum Uczenia Maszynowego (Center for Machine Learning)POB II
I.3.8Powstanie Instytutu Studiów Zaawansowanych (ISZ, Institute for Advanced Studies)POB II
I.3.9Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danychPOB V
I.3.10Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo‐ dydaktycznego pt. ArcheoorientalistykaPOB IV
I.3.11Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)POB IV
I.3.12Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego pt. Nieantropocentryczna Podmiotowość KulturowaPOB IV
I.3.13Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świataPOB IV
I.4.1Wzmocnienie potencjału core‐facility w kampusie OchotaPOB I
I.4.2Fundusz Odnawiania i Rozwoju Infrastruktury BadawczejPOB II
II.1.1Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznychhoryzont.
II.1.2Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymihoryzont.
II.2.1Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości”horyzont.
II.2.2Fundusz na mobilnośćhoryzont.
II.2.3Wsparcie procesu relokacji pracowników z zagranicy poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wdrożenie nowego pracownika z zagranicy do pracy na UW i przygotowanie do pobytu w Polscehoryzont.
II.2.4Wsparcie procesu relokacji pracowników z zagranicy poprzez przygotowanie społeczności akademickiej UW oraz infrastruktury administracyjnej do przyjmowania pracowników z zagranicyhoryzont.
II.3.1Wewnętrzny Panel Badawczy (Subject Pool)POB V
II.3.2Przygotowanie i uruchomienie międzynarodowego, wielodziedzinowego projektu badawczego: Różnorodność językowo-kulturowa, bioróżnorodność i środowisko. Procesy globalne, lokalne rezultaty i implikacje społecznePOB IV
II.3.3Utworzenie centrum ekspercko‐badawczego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UWPOB I
II.3.4Grywalizacja światów w służbie nowoczesnemu społeczeństwu XXI wieku – platforma wymianyPOB V
II.3.5Środkowoeuropejski Sondaż SpołecznyPOB V
II.3.6Budowa Impactful Digital AlliancePOB V
II.3.7Zwiększenie efektywności i umiędzynarodowienia projektów badawczych w ramach obszaru wielojęzycznościPOB IV
II.3.8Rozwój grupy statystycznejPOB III
II.3.9Laboratorium wiedzy: Naukometria dla doskonałości naukowejPOB V
II.3.10Utworzenie Centrum – Międzynarodowej Sieci Badawczej w obszarze AMOPOB II
II.3.11Utworzenie Międzynarodowej Sieci Badawczej w Obszarze Zastosowań Fizyki Subatomowej, Astronomii i Chemii do Badania Wczesnego WszechświataPOB II
II.4.1Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowymhoryzont.
III.1.1Transfer wyników badań do programów studiówhoryzont.
III.2.1Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych (II stopnia)horyzont.
III.2.2Zaawansowane Studia MagisterskiePOB III
III.2.3Uruchomienie nowego kierunku studiów II MU – „Radiogenomika” w ramach edukacji opartej na badaniach w POB 1POB I
III.3.1Stypendia dla olimpijczykówPOB III
III.3.2Promocja badań naukowychhoryzont.
IV.1.2Stworzenie systemu podwójnych dyplomów doktorskich w dyscyplinach informatyka i matematykaPOB III
IV.1.3„Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowejhoryzont.
IV.2.1Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowejhoryzont.
IV.2.2Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczychhoryzont.
IV.2.3Mobilność Studentów i Doktorantówhoryzont.
IV.3.1Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracownikówhoryzont.
IV.4.1Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UWhoryzont.
IV.4.2Międzynarodowe szkoły letnie dla doktorantów i młodych pracowników naukowychhoryzont.
IV.5.1Program wspierający młode badaczki na wczesnym etapie karieryhoryzont.
IV.5.2Program dla młodych badaczek i dydaktyczekhoryzont.
IV.5.3Przedszkole na kampusie Ochota UW oraz punkty opieki nad dziećmi na kampusie Śródmieście UWhoryzont.
V.1.1Opracowanie i wdrożenie platformy zarządzania wiedzą, zintegrowanej z istniejącymi systemami IT na uczelnihoryzont.
V.2.1Udrożnienie kanałów komunikacji wewnętrznej i wzmocnienie zdolnościhoryzont.
V.2.2Stworzenie zespołu managerów naukihoryzont.
V.3.1Rozwój kompetencji pracowników UWhoryzont.
V.3.2Poprawa systemu wynagradzania pracowników administracjihoryzont.
V.3.3Opracowanie, przyjęcie i realizacja polityki otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiegohoryzont.
V.3.4UW – miejsce przyjazne dla prowadzenia przełomowych badańhoryzont.
V.3.5Program rozwoju i doskonalenia kompetencji „miękkich” naukowcówhoryzont.
V.4.1Zarządzanie Inicjatywą Doskonałościhoryzont.
V.4.2Stworzenie zaplecza dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania POB, w tym adekwatnych zasobów pracowników otoczenia nauki oraz zaplecza strategiczno‐analitycznegohoryzont.
VI.1Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacjihoryzont.
Nowe idee