Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II.3.1. Wewnętrzny Panel Badawczy (Subject Pool)

Realizacja celu IDUB

 • II.3. Podniesienie zdolności do współpracy poprzez zwiększenie posiadanego potencjału badawczego

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Głównym celem działania jest ułatwienie naukowcom z obszaru nauk o zachowaniu (np. psychologia, ekonomia, socjologia) dostępu do prób badawczych oraz umożliwienie studentom doświadczenia udziału w badaniach naukowych. Dzięki wewnętrznemu panelowi badawczemu UW (WPB UW) pracownik czy doktorant uczelni będzie mógł w szybki i sprawny sposób zrekrutować uczestników do badań eksperymentalnych, kwestionariuszowych, sondaży internetowych lub badań podłużnych. Wszyscy studenci UW, którzy zarejestrują się w systemie WPB UW będą otrzymywać zaproszenia do badań, zdobywając punkty za ich ukończenie. Udział w kilku badaniach będzie uprawniał do zdobycia punktów kredytowych.

Uzasadnienie

Wewnętrzne panele badawcze (human subject pools) funkcjonują praktycznie na wszystkich amerykańskich uczelniach badawczych. Ich celem jest sprawniejsza rekrutacja studentów do badań. Zwykle udział w tego typu panelach jest elementem procesu kształcenia – zakłada się, że doświadczenie udziału w badaniach naukowych w roli osoby badanej jest niezbędnym elementem kształcenia przyszłych naukowców. Na niektórych uczelniach uczestnictwo w panelu jest częścią kursu wprowadzenia do psychologii – na innych jest traktowane jako dodatkowe źródło punktów kredytowych bądź wynagradzane finansowo. Istnienie paneli badawczych przyczynia się do łatwiejszej rekrutacji osób badanych i sprawniejszego przeprowadzania badań.

Na Uniwersytecie Warszawskim rekrutacja osób badanych była dotąd prowadzona w nieusystematyzowany sposób. Przez kilka lat funkcjonował studencki panel online o ograniczonej funkcjonalności, jednak bez systemowego wsparcia finansowego został on zamknięty. Rekrutacja do badań odbywa się więc ad hoc, w trakcie zajęć dydaktycznych, na korytarzach, w przestrzeniach wspólnych (BUW). WPB UW będzie umożliwiało profesjonalizację procesu rekrutacji do badań z obszaru nauk behawioralnych.

Zadania

 • Stworzenie zespołu obsługi panelu badawczego obejmującej obsługę informatyczną, administrację i zespół merytoryczny.
 • Wyjazdy szkoleniowe dla zespołu projektu do instytucji, gdzie funkcjonują sprawnie działające subject pool oraz konsultacje z zewnętrznymi ekspertami.
 • Zakup systemu obsługi panelu badawczego.
 • Integracja systemu obsługi panelu badawczego z systemami realizacji zaawansowanych badań online (schematy eksperymentalne, bodźce multimedialne, itp.).
 • Wdrożenie systemu i integracja panelu badawczego z USOS.
 • Opracowanie kwestionariusza selekcyjnego dla potencjalnych osób badanych poprzez system.
 • Integracja panelu badawczego z systemem ocen/kredytów.
 • Test systemu i badanie pilotażowe.
 • Spotkania informacyjne i warsztaty szkoleniowe z pracownikami uczelni i doktorantami poświęcone zaznajomieniu ich z funkcjonalnościami systemu WPB UW.
 • Zebrania naukowe badaczy realizujących badania w systemie WPB UW.
 • Stworzenie możliwości korzystania z panelu dla osób spoza uczelni.
 • Wizyty badawcze zewnętrznych naukowców.

Realizacja wspólnych projektów w WPB UW z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Jednostka koordynująca działanie

 • Wydział Psychologii

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Instytut Studiów Społecznych
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Instytut Socjologii
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
 • IPSiR