Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

POB III: Wyzwanie petabajtów

Obszar badawczy „Wyzwanie petabajtów” jest dedykowany rozwojowi metod pozyskiwania i analizy wielkich zbiorów danych, których zrozumienie i interpretacja są niezbędne, abyśmy mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii. Obserwowane w ostatnich latach udoskonalenie technik molekularnych oraz narzędzi obrazowania medycznego umożliwia gromadzenie ogromnych ilości danych biomedycznych. Szybki rozwój narzędzi służących do asymilacji różnego typu sygnałów z otaczającego świata pozwala na zasilanie nowoczesnych robotów w informacje niezbędne do ich właściwego funkcjonowania. Podobnie, obszerne raporty bankowe poszerzają naszą wiedzę na temat efektywności rynków finansowych oraz służą ocenie ryzyka kredytowego. Z kolei śledzenie zachowania użytkowników stron internetowych dostarcza informacji o ogromnym znaczeniu zarówno komercyjnym jak i dla zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Trzeba jednak pamiętać, że we wszystkich wspomnianych zastosowaniach mamy do czynienia wręcz z zalewem informacji. Dlatego konieczne jest opracowanie nowych metod matematycznych oraz wydajnych narzędzi informatycznych, które umożliwią odpowiednie wyselekcjonowanie, zrozumienie i w konsekwencji wykorzystanie tych danych.

Przykładowe dziedziny nauki i dyscypliny naukowe związane z POB

  • Dziedzina nauk społecznych
    • ekonomia i finanse
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
    • informatyka
    • matematyka
    • nauki biologiczne

Powyższa lista nie wyklucza innych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które mogłyby wpisać się w Priorytetowy Obszar Badawczy III.

Działania

Transfer wiedzy i meta-uczenie

W ramach tego działania powstanie zespół, który będzie się zajmował transferem wiedzy w dziedzinie przetwarzania obrazów i w obszarze robotyki oraz rozwojem techniki meta-uczenia. Początkowo badacze skupią się na interakcjach ramion robotycznych z przedmiotami codziennego użytku, natomiast w dalszej perspektywie obejmą badaniami również drony i inne rodzaje robotów. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Marek Cygan, prof. ucz.

Rozwój grupy statystycznej

Grupa Statystyczna to grupa badawcza skupiona bezpośrednio wokół problemów związanych z analizą i przetwarzaniem dużych ilości danych, której rozbudowa i dofinansowanie będzie realizowane w ramach tego działania. Pozwoli to rekrutować i doskonale kształcić młodych uczonych, tak aby w przyszłości mogli zasilić kadrę naukowców UW.

Drugą grupą, która skorzysta z realizacji projektu IDUB będzie Grupa Uczenia Robotów, skupiona wokół wyzwań meta uczenia i metod transferu wiedzy. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Błażej Miasojedow

Tematyczne programy badawcze

Dodatkowo, chcąc stworzyć optymalne warunki do dynamicznego rozwoju naukowego poprzez zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej, proponujemy działanie „Tematyczne programy badawcze”. Poprzez kompleksowe wsparcie, polegające na czasowym zatrudnianiu uznanych naukowców, organizacji na UW szkół, konferencji, a także krótkich wizyt wybitnych uczonych zagranicznych, ma ono za zadanie ułatwić i przyśpieszyć szybki rozwój najważniejszych obszarów wiedzy zwiazanych z analizą dużych danych. — opis szczegółowy

kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

Zaawansowane studia magisterskie

Działanie pod nazwą „Zaawansowane studia magisterskie” ma na celu maksymalne uatrakcyjnienie studiów dla najzdolniejszych i najbardziej zmotywowanych studentów. Polega na utworzeniu ścieżki ambitnych studiów magisterskich z instytucją tutora i seriami krótkich, lecz bardzo intensywnych serii wykładów prowadzonych przez wybitnych naukowców, również zagranicznych. — opis szczegółowy

kierownik: dr Piotr Hofman

Stworzenie systemu podwójnych dyplomów doktorskich

W ramach działania „Stworzenie systemu podwójnych dyplomów doktorskich” oferujemy możliwość zdobycia dualnych, wspólnych z jedną z renomowanych uczelni partnerskich, dyplomów doktorskich, których uzyskanie poprzedzałoby odbycie atrakcyjnych 1-2 semestralnych staży badawczych. — opis szczegółowy

kierownik: dr Katarzyna Mazowiecka

Stypendia dla olimpijczyków

Program pilotażowy będzie adresowany do laureatów i finalistów krajowych olimpiad przedmiotowych, jak również uczestników olimpiad międzynarodowych i będzie ich zachęcał do podjęcia studiów poprzez system stypendialny. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Marek Cygan

Członkowie Komitetu Koordynacyjnego

Prezentacje