Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

III.2.2. Zaawansowane Studia Magisterskie

Realizacja celu IDUB

  • III. Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Utworzenie nowej ścieżki dydaktycznej na studiach II stopnia zorientowanej na kształcenie przyszłych naukowców, w ramach której zaoferujemy studentom zindywidualizowany tryb kształcenia w dyscyplinach informatyka i matematyka.

Uzasadnienie

Zaawansowane studia magisterskie są adresowane do małej grupy najzdolniejszych studentów, głównie tych, planujących podjęcie w przyszłości studiów doktoranckich. Językiem wykładowym nowej ścieżki będzie język angielski, zaś system nauczania zostanie zorganizowany na wzór znanego z uniwersytetów w Cambridge i w Oksfordzie. W szczególności wprowadzimy instytucję tutora, czyli indywidualnego opiekuna naukowego dla każdego ze studentów oraz odstąpimy od tradycyjnego w Polsce systemu wykładów i ćwiczeń, na rzecz serii intensywnych kursów, niekoniecznie prowadzonych w trybie semestralnym. Taka organizacja studiów pozwoli na zwiększenie udziału w prowadzeniu zajęć najlepszych, zagranicznych naukowców – specjalistów w dziedzinach związanych z POB 3 , którym zostaną zaoferowane krótkoterminowe stanowiska profesorów wizytujących. Będziemy angażować studentów w prowadzone projekty badawcze oraz działalność naukową taką jak udział w zaawansowanych seminariach badawczych i konferencjach. Kwalifikacje kandydatów będziemy przeprowadzać na podstawie egzaminów, zaś przyjęci studenci otrzymają atrakcyjne stypendia naukowe.

Zadania

Planujemy przyznawanie 20 stypendiów rocznie. Do prowadzenia zajęć zatrudnimy wybitnych wykładowców z Polski i zagranicy. Przewidujemy również finansowanie krótkookresowych pobytów profesorów wizytujących z uznanych na świecie instytucji badawczych.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego