Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.1.5. Tematyczne Programy Badawcze – fiszka

Realizacja celu IDUB

  • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Tematyczne Programy Badawcze to otwarte konkursy na organizację inicjatyw naukowych skupionych wokół najważniejszych problemów badawczych związanych z POB 3 – Wyzwanie petabajtów. W zakres finansowanych przedsięwzięć mogą wchodzić czasowe zatrudnienia wybitnych naukowców, organizacja szkół i konferencji oraz krótkie wizyty zagranicznych ekspertów. Programy mają na celu nawiązanie i rozwój współpracy międzynarodowej, a co za tym idzie zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu Warszawskiego na świecie.

Uzasadnienie

Czerpiąc z doświadczeń wiodących instytucji naukowych naukowych, takich jak Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences (University of Cambridge) czy Simons Institute for the Theory of Computing (UC Berkley), realizujących podobne inicjatywy, proponujemy Tematyczne Programy Badawcze, jako koło zamachowe rozwoju naukowego UW. Nasi najlepsi uczeni, rozpoznawani na świecie jako wybitni specjaliści mają potencjał zainicjowania współpracy z partnerami z wiodących instytucji naukowych. Odpowiednie wsparcie pozwoli takie współdziałanie zintensyfikować i rozszerzyć. W ten sposób, oprócz korzyści takich jak możliwość organizowania wykładów i szkół dla studentów, poprzez krótkie wizyty i czasowe zatrudnianie wybitnych naukowców, pojawiają się realne szanse na rozbudowę międzynarodowych kontaktów badawczych pracowników UW.

Planowana jest realizacja pięciu Tematycznych Programów Badawczych rocznie, z których każdy będzie trwał średnio przez okres 1-2 miesięcy i składał się z:

  • czasowych zatrudnień wybitnych naukowców,
  • organizacji szkół, konferencji i warsztatów,
  • krótkich wizyt zagranicznych naukowców.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego