Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

III.3.1. Stypendia dla olimpijczyków – fiszka

Realizacja celu IDUB

  • III. Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Program pilotażowy będzie adresowany do laureatów i finalistów krajowych olimpiad przedmiotowych, jak również uczestników olimpiad międzynarodowych i będzie ich zachęcał do podjęcia studiów na UW poprzez system stypendialny.

Uzasadnienie

Studenci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych raz za razem odnoszą spektakularne sukcesy, zdobywając nagrody w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych konkursach, dowodząc w ten sposób swoich ogromnych możliwości i potencjału jako przyszłych uczonych.

Budowanie silnej kadry naukowej na uniwersytecie jest efektywniejsze, jeśli zaczyna się już na poziomie rekrutacji i kształcenia studentów. Liczne grono uzdolnionych studentów, zmotywowanych do pracy i zainteresowanych podjęciem w przyszłości studiów doktoranckich, umożliwia prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Dodatkowo pozwala na rozpoczęcie działalności naukowo-badawczej już na poziomie studiów magisterskich.

Dodatkowo, omawiamy program stypendialny będzie przeciwdziałał odpływowi za granicę najlepszych kandydatów na studia.

Zadania, ewentualnie projekty w ramach zadań

Planowane jest przyznawanie około 250 stypendiów rocznie dla najlepszych kandydatów będących laureatami olimpiad przedmiotowych jak również uczestników olimpiad międzynarodowych. Stypendium będzie wynosiło 1000 zł/miesiąc i będzie płatne w dwóch semestralnych ratach.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki