Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

II.3.8. Rozwój grupy statystycznej

Realizacja celu IDUB

 • II. Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
 • III. Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Zwiększenie wpływu Uniwersytetu Warszawskiego na światową naukę poprzez rozbudowę grupy badawczej oraz rozszerzenie programu nauczania statystyki. Kluczowem elementem w realizacji celu głównego będzie zapewnienie możliwości współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, zarówno na poziomie badań naukowych jak i dydaktyki.

Uzasadnienie

Grupa statystyczna na UW, chociaż aktywna i mająca na koncie wiele sukcesów, jest niestety niewystarczająco liczna. Mimo skromnego składu osobowego, grupa posiada ogromny potencjał, o czym świadczy fakt publikowania wyników w czołowych czasopismach z różnych dziedzin. Warto podkreślić, że członkowie zespołu realizują projekty zarówno z zakresu badań podstawowych, jak i interdyscyplinarne, głównie w obszarach biologii, chemii i medycyny.

Zadania, ewentualnie projekty w ramach zadań:
Działanie obejmuje poszerzenie obecnego zespołu naukowego oraz rozszerzenie programu nauczania statystyki poprzez współpracę z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami. W szczególności planowane są:

 • zorganizowanie wykładów prowadzonych przez badaczy z uznanych na świecie ośrodków badawczych
 • utworzenie programu stypendiów dla najlepszych kandydatów na etap magisterski, planujących podjęcie studiów w ramach specjalności statystyka
 • przyznanie dodatkowych środków wspierających mobilność doktorantów prowadzących badania we współpracy międzynarodowej
 • przyznanie dodatkowych środków wspierających długoterminowe zatrudnieniu badaczy z zakresu statystyki

Jednostka koordynująca działanie

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego