Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IV.1.2. Stworzenie systemu podwójnych dyplomów doktorskich w dyscyplinach informatyka i matematyka – fiszka

Realizacja celu IDUB

  • IV. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni
  • III. Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Stworzenie we współpracy z wiodącymi na świecie uczelniami możliwości uzyskiwania podwójnych dyplomów doktorskich w dyscyplinach matematyka i informatyka. Działanie będzie realizowane we współpracy z takimi uczelniami  jak np.: członkowie sojuszu 4EU+ oraz University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London (Wielka Brytania), University Paris Diderot – Paris 7 (Francja), czy University of Maryland (USA).

Uzasadnienie

Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu zwiększa atrakcyjność studiów doktoranckich na UW. Podstawą realizacji tego działania, poza umowami z jednostkami partnerskimi o nadawaniu podwójnych dyplomów, są 1-2 semestralne staże na najlepszych zagranicznych uniwersytetach. Staże te otwierają nowe perspektywy w zakresie poszerzenia tematyki badawczej, publikacji wyników oraz stworzenia pierwszego zespołu badawczego. Podjęte działanie ma charakter pilotażowy, a zebranie doświadczenia posłużą wykorzystaniu dla innych dyscyplin i Szkół Doktorskich.

Zadania

  • 15 semestralnych staży doktoranckich rocznie na renomowanych uczelniach. Na okres stażu stypendium benficjenta będzie zwiększone o tzw. mobility allowance. Finansowanie będzie przyznawane w drodze konkursowej. Doktorant w odwiedzanej jednostce będzie pod opieką zagranicznego współpracownika lub współpromotora doktoratu. Liczymy, że badania naukowe prowadzone w tym okresie zaowocują wspólnymi publikacjami.
  • Zawarcie umów z jednostkami partnerskimi o podwójnych stopniach doktorskich.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego