Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

V.4.1. Zarządzanie Inicjatywą Doskonałości

Realizacja celu IDUB:

Cele służące podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym. Stworzenie modelowej struktury zarządzania IDUB, z użyciem nowoczesnych narzędzi IT.

Cele:

Stworzenie nowej struktury zarządczo-kontrolnej dla prawidłowej realizacji programu. Wydzielenie Biura na szczeblu centralnym do zarządzania IDUB, zakup narzędzia IT do zarządzania projektowego lub rozbudowa istniejących systemów.

Inicjatywa doskonałości jest najbardziej złożonym programem, jaki kiedykolwiek realizował Uniwersytet. Zostanie uruchomionych 70 działań, w tym kilkanaście horyzontalnych działań centralnych. W okresie realizacji IDUB  w program zaangażowanych będzie kilkuset naukowców z Polski i ze świata, wiele zespołów pracowników otoczenia nauki (w tym administracji), dziesiątki doktorantów i setki studentów. W programie Uniwersytet Warszawski musi na bieżąco monitorować realizację szeregu wskaźników. Nie da się zarządzić tak złożonym programem bez (1) stworzenia efektywnej struktury zarządczej oraz (2) narzędzia IT do zarządzania projektem.

Kamienie milowe:

  1. Zarządzenie Rektora powołujące nową strukturę zarządczą
  2. Zakup narzędzia do zarządzania projektowego lub rozbudowa istniejących systemów
  3. Wdrożenie narzędzia do zarządzania projektowego (w tym przeszkolenie użytkowników z poziomu POB-ów).

Jednostka koordynująca: Biuro Obsługi Badań