Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.10. Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka

Zaproszenie do składania projektów w ramach „Archeoorientalistyki”

Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka (dalej: Archeoorientalistyka) jest Działaniem w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez zacieśnienie i rozwój współpracy między wyżej wymienionymi jednostkami oraz stworzenie nowej jakości badawczej. Wymiernym efektem działania mają być osiągnięcia naukowe prezentowane w wysoko punktowanych publikacjach oraz w wiodących bazach naukowych. Głównym tematem badawczym w ramach projektu jest związek szeroko rozumianej władzy (politycznej, religijnej itp.) z przestrzenią (np. organizacja miejsca, wyznaczanie granic, konstruowanie przestrzeni społecznej).

Jako jedno z działań w ramach Archeoorientalistyki przewidziane jest finansowanie projektów, które w wymierny sposób przyczynią się do osiągnięcia najwyższej jakości badań i publikacji naukowych, umocnienia kontaktów zagranicznych i pozycji międzynarodowej UW.

Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych na styku orientalistyki i archeologii. Zapraszamy zespoły badawcze, złożone z pracowników UW, w których co najmniej jedna osoba reprezentuje archeologię i co najmniej jedna zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Orientalistyczno-archeologiczne partnerstwo jest warunkiem koniecznym, projekty niezawierające informacji o współpracy archeologiczno-orientalistycznej nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy do konsultacji z kierownikiem działania przed złożeniem wniosku.

Budżet konkursu wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota, o którą można aplikować to 10 000 zł. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana, w przypadku dużego napływu wysokiej jakości projektów. W przypadku projektów, których jednym z elementów jest wyjazd studyjny do Egiptu, oferujemy możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze.

Wnioski należy składać za pomocą załączonego formularza do 11 czerwca 2021, przesyłając je na adres archeoorientalistyka@uw.edu.pl. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 279, prosimy o korzystanie wyłącznie z elektronicznej poczty uniwersyteckiej.

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...