Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.10. Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa: Mała Archeoorientalistyka
 • Cel: wsparcie projektów badawczych na styku orientalistyki i archeologii. Zapraszamy zespoły badawcze, w których co najmniej jedna osoba prowadzi badania w zakresie archeologii i co najmniej jedna osoba zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Co najmniej jedna osoba w zespole musi być: zatrudniona na stanowisku badawczym, dydaktyczno-badawczym lub badawczo-technicznym zaliczanym do liczby N lub doktorantem/ką UW prowadzącą/ym badania we wskazanych obszarach. Orientalistyczno-archeologiczne partnerstwo jest warunkiem koniecznym; projekty niezawierające informacji o współpracy archeologiczno-orientalistycznej nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy do konsultacji z kierownikiem działania przed złożeniem wniosku
 • Wnioskodawca: pracownicy i doktoranci UW zaangażowani w działalność badawczą i afiliujący swoje publikacje w PBN przy UW
 • Data ogłoszenia konkursu: 01.03.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.03.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 30.03.2022 15.04.2022
 • Ogłoszenie wyników: nie później niż 15.04.2022 06.05.2022
 • Budżet konkursu: 85 000 PLN
 • Termin realizacji projektów, które otrzymają finansowanie: do 30.06.2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres archeoorientalistyka@uw.edu.pl z poczty uniwersyteckiej; formularz wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Zasady konkursu
Errata z dn. 04.04.2022
W § 2 treść:

 1. O finansowanie mogą ubiegać się zespoły, w których co najmniej jedna osoba prowadzi badania w zakresie archeologii i co najmniej jedna osoba zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Co najmniej jedna osoba w zespole musi być:
  1. zatrudniona na stanowisku badawczym, dydaktyczno-badawczym lub badawczo-technicznym zaliczanym do liczby N;
  2. doktorantem/ką UW prowadzącą/ym badania we wskazanych obszarach.

została zamieniona na:

 1. O finansowanie mogą ubiegać się zespoły, w których co najmniej jedna osoba prowadzi badania w zakresie archeologii i co najmniej jedna osoba zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Co najmniej jedna osoba w zespole musi być:
  1. zatrudniona na stanowisku badawczym, dydaktyczno-badawczym lub badawczo-technicznym zaliczanym do liczby N lub
  2. doktorantem/ką UW prowadzącą/ym badania we wskazanych obszarach.

Poniżej wersja poprawiona.

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...