Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.4. Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieć prowadzącą badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki okrężnej

Realizacja celu IDUB

  • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki
  • II. Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Stworzenia zespołów badawczych, które w przyszłości staną się centrami doskonałości rozpoznawanymi na arenie międzynarodowej.

Uzasadnienie

W ramach działania zaplanowano powołanie 3 interdyscyplinarnych zespołów naukowych prowadzących badania w zakresie obszarów opisanych poniżej (#1-3). Zespoły będą kierowane przez naukowców zrekrutowanych w konkursach międzynarodowych. Rekrutacja liderów będzie pierwszym etapem zaplanowanych działań. Następnie, nowozatrudnieni liderzy otrzymają wsparcie finansowe i organizacyjne, co pozwoli im powołać swoje grupy badawcze i zorganizować laboratoria. Nadrzędnym celem działania jest stworzenie zespołów kierowanych przez wybitnych naukowców gotowych do budowania sieci badawczych realizujących przełomowe badania w zakresie niżej wymienionych obszarów. Każdy lider otrzyma tzw. pakiet startowy, czyli pokaźny budżet, w ramach którego kwalifikowalne będą koszty osobowe, zakup sprzętu i rozbudowa istniejącej infrastruktury, wyjazdy służbowe, koszty usług badawczych oraz zakupu materiałów do badań. To unikatowe w skali kraju wsparcie dla nowotworzonych grup badawczych pozwoli na nieskrępowany rozwój naukowy nowych liderów. Głównym celem stworzonych zespołów badawczych będzie prowadzenie badań w danym obszarze, składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne oraz nawiązanie współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w danym obszarze.

Obszary badań

  1. Podłoże, epidemiologia, diagnostyka oraz nowe metody leczenia chorób cywilizacyjnych. — Cele: (i) opracowanie nowych metod diagnostycznych; (ii) identyfikacja uwarunkowań środowiskowych, genetycznych i psychospołecznych chorób; (iii) integracja danych socjoekonomicznych i epidemiologicznych.
  2. Nowe typy zanieczyszczeń w świetle globalizacji i zmiennych czynników socjoekonomicznych oraz opracowanie technik bioremediacji środowisk zanieczyszczonych. — Cele: (i) identyfikacja czynników wpływających na profil zanieczyszczeń w różnych strefach klimatycznych i w regionach z różną antropopresją; (ii) określenie roli globalnej mobilności ludzi w transferze zanieczyszczeń; (iii) opracowanie systemów monitoringu i usuwania zanieczyszczeń.
  3. Gospodarka okrężna – magazynowanie energii. — Cele: (i) projektowanie i prototypowanie elektrochemicznych magazynów energii; (ii) badanie biologicznych aspektów wytwarzania i magazynowania energii; (iii) badanie fizycznych podstaw procesów zachodzących w nowoczesnych materiałach elektrodowych, (iv) rozwój działań zainicjowanych w ramach konsorcjum wiodących jednostek krajowych w tym obszarze – PolStorEn.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Biologii

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • wszystkie jednostki, których tematyka badawcza wpisuje się w założenia POB I i które zdecydują się na udział w konkursach ogłaszanych w ramach działania