Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Poznaliśmy trzeciego lidera w Działaniu I.3.4

Kategoria: I.3.4, Rezultaty

Na początku przyszłego roku do Instytutu Biologii Ewolucyjnej na Wydziale Biologii dołączy dr Kenneth De Baets, który pokieruje nowym zespołem badawczym realizującym prace w obszarze „Nowe typy zagrożeń biologicznych w świetle globalizacji i zmiennych czynników socjoekonomicznych oraz opracowanie technik bioremediacji środowisk zanieczyszczonych”. Zespół ten uzyskał finansowanie w ramach Działania I.3.4 IDUB. Dr De Baets, analizując dane paleobiologiczne, chce przybliżyć wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność pasożytów.

Dr De Baets z biologią ewolucyjną i paleobiologią związany jest od samego początku swojej kariery naukowej. Tytuł magistra uzyskał w 2006 r. na uniwersytecie w Gandawie (Ghent) w Belgii. Jego badania dotyczyły rozmieszczenia skamielin amonitów w złożach skalnych z okresu jurajskiego. Stopień doktora uzyskał w 2012 r. na uniwersytecie w Zurichu w Szwajcarii za badania nad bioróżnorodnością i ewolucją amonitów. Następnie spędził rok na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii oraz 8 lat jako adiunkt w Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech. W tym okresie pracował nad ewolucją pasożytnictwa oraz nad wpływem zmian klimatu na bioróżnorodność organizmów morskich. W projekcie realizowanym na Wydziale Biologii UW dr De Baets chce stworzyć model, który, wykorzystując dane pochodzące z analizy skamielin, przewidywałby wpływ współczesnych zmian klimatu i związanych z tym zmian w środowisku naturalnym na bioróżnorodność lądowych i morskich pasożytów, a co za tym idzie – rozprzestrzenianie się chorób odpasożytniczych.

Komisja konkursowa doceniła doświadczenie międzynarodowe i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne dr. De Beatsa, dające nadzieję na stworzenie przez niego sieci nowych i efektywnych współpracy naukowych. Uznanie zyskało także interdyscyplinarne podejście badawcze dr. De Beatsa, łączące w sobie techniki paleobiologiczne z analizą in silico, pozwalające na kompleksowe poznanie interakcji między zmianami klimatu i środowiska naturalnego a bioróżnorodnością i rozprzestrzenieniem pasożytów.

W konkursie na kierownika nowego zespołu badawczego w obszarze „Nowe typy zagrożeń biologicznych w świetle globalizacji i zmiennych czynników socjoekonomicznych oraz opracowanie technik bioremediacji środowisk zanieczyszczonych” wnioski złożyło 20 osób, z czego 5 spełniło warunki formalne (złożenie kompletu dokumentów, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po doktoracie). Wśród tych 5 osób było 4 naukowców z zagranicy i 1 z Polski, 2 mężczyzn i 3 kobiety.