Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kolejny konkurs na lidera nowego zespołu badawczego w Działaniu I.3.4 rozstrzygnięty!

Kategoria: I.3.4, Rezultaty

Zespołem realizującym prace w obszarze „Podłoże, epidemiologia, diagnostyka oraz nowe metody leczenia chorób cywilizacyjnych” pokieruje dr Anna Malik. Będzie ona prowadzić badania dotyczące molekularnego mechanizmu neurologicznych chorób cywilizacyjnych, t.j. choroba Alzheimera, pewne typy nowotworów czy udary. Jej grupa powstanie na Wydziale Biologii UW.

W konkursie wnioski złożyło 20 osób, z czego 11 spełniło warunki formalne (złożenie kompletu dokumentów, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po doktoracie). Wśród tych 11 osób było 2 naukowców z zagranicy i 9 z Polski, 6 mężczyzn i 5 kobiet.

Dr Malik z neurobiologią związana jest od samego początku swojej kariery naukowej. Tytuł magistra uzyskała w 2007 r. na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytety Medycznego we współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Jej badania dotyczyły molekularnego podłoża choroby Alzheimera. Stopień doktora uzyskała w 2012 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie za badania nad szlakami sygnałowymi zależnymi od białka mTOR w neuronach. Następnie spędziła 3 lata na stażu podoktorskim w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz 4 lata na stażu w Max Delbruck Center for Molecular Medicine w Berlinie. Od powrotu do Polski realizuje grant Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Jest współautorką 17 publikacji naukowych oraz beneficjentką 3 programów grantowych (z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki).

Komisja konkursowa doceniła doświadczenie międzynarodowe dr Malik, dające nadzieję na stworzenie przez Kandydatkę sieci nowych i efektywnych współpracy naukowych, oraz jej świetne przygotowanie merytoryczne. Uznanie zyskało także podejście badawcze dr Malik, łączące w sobie techniki analizy in vivo, in vitro i in silico, dające szansę na kompleksowe poznanie mechanizmów molekularnych wpływu różnych chorób cywilizacyjnych na mózg.