Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

V.3.3. Opracowanie, przyjęcie i realizacja polityki otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiego

Cele

  • Opracowanie i promocja Polityki Otwartej Nauki UW
  • Uruchomienie Repozytorium Instytucjonalnego UW (RIUW) umożliwiającego wszystkim członkom społeczności UW deponowanie, przechowywanie i otwarte udostępnianie prac naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji UW, doktoratów i prac dyplomowych, materiałów dydaktycznych, materiałów administracyjnych oraz innych typów dokumentów wytwarzanych na Uczelni
  • Integracja RIUW z Platformą Zarządzania Wiedzą UW (Działanie V.1.1. IDUB)

Uzasadnienie

Uniwersytet Warszawski prowadzi liczne działania na rzecz otwartej nauki, do tej pory miały one charakter oddolny i zdecentralizowany. Opracowanie i przyjęcie (po szeroko zakrojonych wewnętrznych konsultacjach) dokumentu określającego prawa i obowiązki członków społeczności UW w zakresie otwartego dostępu do publikacji oraz wyników badań finansowanych ze środków publicznych pomoże uporządkować sytuację w tym zakresie. Powstające w ramach Działania Repozytorium Instytucjonalne Uniwersytetu Warszawskiego będzie miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dorobku intelektualnego społeczności UW, jednocześnie zapewni gromadzonym dokumentom bezpieczne, długoterminowe przechowywanie.

Jednostka realizująca Działanie

  • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie