Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.2.3. Zabezpieczenie na działalność patentową i publikacyjną

Realizacja celu IDUB

 • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych, o dużym potencjale rozwoju, w których uczelnia planuje zintensyfikować działalność naukową
 • II. Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Rozszerzenie systemu wsparcia pracowników UW usprawniającego proces ochrony patentowej na UW oraz promocja działalności wynalazczej.

Uzasadnienie

Głównym celem działania jest zabezpieczenie środków finansowych na działalność patentową oraz publikacyjną pracowników prowadzących badania w ramach POB1/POB2/POB3. Wyodrębnienie działania jest związane ze wzmocnieniem międzynarodowego obszaru ochrony patentowej i wynika ze strategii zakładającej zwiększenie liczby uzyskiwanych patentów, a więc możliwości komercjalizacji badan prowadzonych. Zabezpieczenie praw do opracowanych rozwiązań związane z szerokimi badaniami czystości patentowej ułatwi pozyskanie do współpracy zagranicznych pracowników naukowych oraz partnerów gospodarczych zainteresowanych wdrażaniem wyników tych prac. Posiadanie środków na międzynarodową ochronę patentową, zachęcić może pracowników zagranicznych jednostek do prowadzenie działalności naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Skuteczne prowadzenie polityki patentowej najlepszych rozwiązań opracowanych w ramach działalności jednostek zlokalizowanych na Kampusie Ochota ułatwi procedurę wdrażania tych wyników. Przykładem prowadzenia prawidłowej polityki patentowo/wdrożeniowej są prac dr hab. Jacka Jemielitego. W oparciu o patenty międzynarodowe UW udzielił licencji firmie BioNTech i sublicencji firmie farmaceutycznej Sanofi na prowadzenie kolejnych faz badań związanych z wdrożeniem do praktyki klinicznej opracowanego rozwiązania w zakresie leczenia nowotworów.

W ramach zadania planowane jest wykonanie działań uzupełniających aktywność UOTT przez :

 • wsparcie naukowców poprzez zaangażowanie kancelarii patentowych (program pilotowy 300 h pracy w 2020 r.)
 • wsparcie naukowców poprzez zaangażowanie kancelarii prawnej (program pilotowy 300 h pracy w 2020 r.)
 • dofinansowanie zgłoszeń i kosztów utrzymania patentów krajowych i zagranicznych
 • opracowanie zasad promocji wynalazków i patentów.

Jednostka koordynująca działanie

 • Wydział Chemii UW

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki
 • CeNT
 • CNBCh
 • UOTT
 • pozostałe jednostki UW zainteresowane wsparciem działalności patentowej