Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II.3.3. Utworzenie centrum ekspercko-badawczego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW

Realizacja celu IDUB

 • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki
 • II. Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
 • III. Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów
 • IV. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

 1. Utworzenie unikalnego w skali Europy centrum badań ekosystemów leśnych, zagrożeń związanych z globalnymi zmianami i znaczenia lasów dla dobrostanu człowieka;
 2. Opracowanie nowatorskich narzędzi do monitoringu Puszczy Białowieskiej i jej dziedzictwa;
 3. Stworzenie bazy noclegowej dla wizytujących naukowców;
 4. Renowacja i wzbogacenie infrastruktury naukowej;
 5. Zwiększenie liczby pracowników BSG UW (obecnie to tyko 2 pracowników naukowych);
 6. Promocja i popularyzacja badań prowadzonych w BSG UW.

Uzasadnienie

Wprowadzenie BSG UW w XXI wiek jako aktywnie działającego centrum ekspercko-badawczego dla naukowców z całego świata. BSG UW stanie się miejscem swobodnej wymiany myśli naukowej, co będzie przyczynkiem do tworzenia międzynarodowych sieci badawczych, wspólnych projektów i publikacji. Stworzenie sieci badawczej, w której uczestniczyć będą również naukowcy z innych państw badający ekosystemy leśne, pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań z zakresu ekologii funkcjonalnej, ekologii medycznej oraz wpływu zmian globalnych na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów. Naukowcy wizytujący i pracownicy BSG UW będą prowadzili badania naukowe o przełomowym potencjale, co zwiększy rozpoznawalność UW na arenie międzynarodowej oraz doprowadzi do prestiżowych publikacji. W celu realizacji interdyscyplinarnych badań ekosystemów leśnych powstające centrum nawiąże współpracę z wiodącymi w tej dziedzinie zagranicznymi ośrodkami badawczymi, np. Uniwersytet Gandawski i Uniwersytet Lowański (Belgia), Uniwersytet we Freiburgu i Uniwersytet w Marburgu (Niemcy), INRAE (Francja).

Jednostka koordynująca działanie

 • Wydział Biologii

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Liderem działania jest Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Sportowa 19, 17-230 Białowieża.
 • Utworzona jednostka badawcza i jej infrastruktura będzie służyć całej społeczności UW, w tym zespołom prowadzącym badania i działalność w zakresie: (i) ekologii i ochrony przyrody (np. różne Instytuty Wydziału Biologii), (ii) zmian klimatu (np. Instytut Geofizyki, Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”), (iii) interakcji człowieka z różnorodnością biologiczną (np. Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych), (iv) Centrum Współpracy i Dialogu UW.