Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IV.2.1. Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowej

Elementami zdobywania doświadczenia zawodowego oraz samodzielności naukowej są m.in. mobilność wyjazdowa oraz realizacja projektów badawczych w prestiżowych ośrodkach zagranicznych, szczególnie w pierwszych kilku latach po uzyskaniu stopnia doktora. W ramach działania zostanie uruchomiony program stypendialny związany z różnymi elementami budowania prestiżu międzynarodowego badaczy, wspierający realizację krótko- i średnioterminowych staży badawczych i zwiększenie dzięki temu ich zdolności publikacyjnej. Elementem grantu indywidulnego będą środki na powrót po pobycie za granicą. Przydzielone fundusze pozwolą na utworzenie przez młodego badacza, po powrocie ze stażu, swojego pierwszego zespołu badawczego ulokowanego na Uniwersytecie Warszawskim.