Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

I.1.4/IV.2.1. Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”

Wdrożenie działania zapewni realizację projektów badawczych docenionych przez niezależnych ekspertów, wybranych przez KE, pod względem doskonałości naukowej, w ramach konkursu na Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020 (IF MSCA), a w przyszłości w programie Horyzont Europa. Implementacja tego działania będzie ważnym sygnałem dla badaczy z UW, którzy starają się o IF MSCA w konkursach UE, że Uniwersytet wspiera realizację projektów badawczych ocenionych bardzo wysoko w procedurze międzynarodowej, a które nie uzyskały finansowania z programu H2020 jedynie z uwagi na ograniczenia finansowe. W przypadku niezakwalifikowania się projektu do sfinansowania ze środków UE, ale uzyskania co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów, określonej w warunkach konkursu i otrzymania tzw. „Pieczęci Doskonałości” (Seal of Excellence” – SoE), projekt może zostać sfinansowany ze środków IDUB.

Działanie zostanie uruchomione w części finansowej w 2021 roku, ale o środki na realizację swoich projektów, które otrzymają SoE będą mogli ubiegać się badacze z UW, którzy przystąpią do konkursu na Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Programie H2020 już we wrześniu 2020 roku. Ze środków IDUB planuje się sfinansowane do trzech takich projektów rocznie. W razie niewykorzystania zakładanego limitu wsparcia mobilności wyjazdowej pracowników naukowych UW, w ramach działania I.1.4 w danym roku, dofinansowanie może zostać przyznane na realizację projektu badawczego naukowca z zagranicy na Uniwersytecie Warszawskim (mobilność przyjazdowa). Warunkiem ubiegania się o środki na realizację grantów badawczych w ramach wspierania międzynarodowej mobilności wyjazdowej lub przyjazdowej ze środków IDUB jest przyznanie projektowi badawczemu wyróżnienia „Seal of Excellence” przez KE w wyniku rozstrzygnięcia konkursu MSCA IF lub WF w Programie Horyzont H2020″.

Zasady przyznawania środków

  • planowany termin rozpoczęcia naboru: kwiecień 2021
  • ze środków IDUB zostanie sfinansowane do trzech projektów rocznie