Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.1.4/IV.2.1. Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence” – nabór w 2023 r.

Wdrożenie działania I.1.4 zapewni realizację projektów badawczych docenionych pod względem merytorycznym przez niezależnych ekspertów, wybranych przez Komisję Europejską, w ramach konkursu na Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020  oraz ich odpowiednika, tj. Stypendia  Podoktorskie (Postdoctoral Fellowships)  w programie Horyzont Europa. Uniwersytet Warszawski realizując to działanie wspiera projekty badawcze swoich pracowników, które uzyskały w ramach międzynarodowej procedury oceny wniosków co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów, określonej w warunkach konkursu, oraz tzw. „Pieczęć Doskonałości” (Seal of Excellence (SoE)), a które nie zostały sfinansowane z budżetu Programu Horyzont Europa z braku środków.

W bieżącym konkursie IDUB o przyznanie środków na realizację swoich projektów badawczych, będą mogli ubiegać się naukowcy z UW, którzy otrzymali z Komisji Europejskiej Seal of Excellence w ramach konkursu HORIZON-MSCA-2022-PF-01 zamkniętego 14 września 2022 r. roku. Ze środków IDUB planuje się sfinansowane do trzech takich projektów rocznie.

W razie niewykorzystania zakładanego limitu wsparcia mobilności wyjazdowej pracowników naukowych UW w ramach działania I.1.4 w danym roku, dofinansowanie może zostać przyznane na realizację projektu badawczego naukowca z zagranicy na Uniwersytecie Warszawskim (mobilność przyjazdowa), który otrzymał SoE w konkursie HORIZON-MSCA-2022-PF-01, o ile bezskutecznie ubiegał się o przyznanie takiego wparcia przez NAWA w ramach konkursu w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence.

Ogłoszenie o konkursie

  • Nazwa: finansowanie projektów składanych w konkursach Programu Horyzont Europa o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Seal of Excellence” — nabór wniosków w 2023 r.: konkurs MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 (HORIZON-MSCA-2022-PF-01)
  • Cel: wspieranie projektów badawczych, które uzyskały w ramach międzynarodowej procedury oceny wniosków co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów, określonej w warunkach konkursu, oraz tzw. „Pieczęć Doskonałości” (Seal of Excellence (SoE)), a które nie zostały sfinansowane z budżetu Programu Horyzont 2020 lub Horyzont Europa z braku środków.
  • Wnioskodawca: pracownik UW spełniający wymogi wskazane w „Zasadach konkursu”
  • Data ogłoszenia konkursu: 16.10.2023 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 16.10.2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 31.10.2023 r.
  • Ogłoszenie wyników: nie później niż 08.12.2023 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
  • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres konkursy.idub@uw.edu.pl
Zasady konkursuWyniki konkursu

Zasady konkursu wdrażającego finansowanie projektów składanych w konkursach Programu Horyzont Europa o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”

Nabór wniosków w 2023 r. – konkurs MSCA Postdoctoral Fellowships 2022
(HORIZON-MSCA-2022-PF-01)

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Wyniki konkursu

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej powołanej do oceny wniosków nadesłanych w konkursie w ramach Działania I.1.4/IV.2.1. „Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE »Seal of Excellence«” przyznane zostały środki na realizację następującego projektu badawczego:

  • Paradigm Shift towards Sustainability: Integrating European GREEN Deal Policy in EU State AID system GREENAID, w zagranicznym ośrodku naukowym – Universutà degli Studi di Torino (Uniwersytet Turyński), Włochy, przez dr Magdalenę Porzeżyńską z Wydziału Prawa i Administracji (dofinansowanie w kwocie 718 238,50 zł).