Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

V.3.5. Program rozwoju i doskonalenia kompetencji „miękkich” naukowców

Głównym celem działania jest stworzenie oraz wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia kompetencji miękkich naukowców z UW (wszystkie szczeble kariery) oraz tych przyjeżdżających na UW z zagranicy, w celu realizacji projektów badawczych w różnych programach. Nabyte „kompetencje miękkie” pozwolą na podniesienie zdolności współpracy w zespołach badawczych, w tym o międzynarodowym składzie, oraz należyte promowanie osiągnięć naukowych, zachęcających badaczy z prestiżowych ośrodków naukowych do współpracy.

Planowany pakiet szkoleń, warsztatów, seminariów przewiduje doskonalenie kompetencji w zakresie m.in.: umiejętności prezentacji wyników naukowych na międzynarodowych konferencjach, pisania artykułów naukowych w jęz. angielskim wg standardów wymaganych w prestiżowych czasopismach, ochrony praw własności intelektualnej i komercjalizacji wyników naukowych, zarządzania projektem, przygotowania się do roli lidera zespołu badawczego, pisania wniosków o granty badawcze, analizy danych (data literacy), kursów językowych, kompetencji społecznych i osobistych, przygotowania dwujęzycznych stron internetowych oraz kontaktu z mediami, różnic kulturowych i kwestii równościowych.