Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.9. Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych

Uwaga: przedłużenie terminu na składanie wniosków.

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Konkurs na granty w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z działaniem I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”
 • Wnioskodawca: zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N, albo zespół pracowników, zwany dalej „zespołem badawczym”, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie (w skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie)
 • Data ogłoszenia konkursu: 30.09.2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 30.09.2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 24.11.2021 r. 22.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 31.12.2021 r. 31.01.2022 r. (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 120 000 PLN
 • Budżet projektu: 10 000 – 40 000 PLN
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres mbrzezinski@wne.uw.edu.pl
Zasady konkursuKomisja konkursowaWyniki konkursu
Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Komisja konkursowa

 • dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych, przewodniczący komisji
 • dr hab. Anna Matysiak – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. Małgorzata Kalbarczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. Paweł Kaczmarczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Adam Płoszaj – EUROREG Instytut Ameryk i Europy

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Wnioskodawca: dr hab. Maciej Jakubowski, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Tytuł: „Analiza zmian w nierównościach edukacyjnych w oparciu o przetworzone dane z międzynarodowych badań uczniów PISA, TIMSS i PIRLS”
 • Wnioskodawca: dr Karolina Goraus-Tańska, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Tytuł: „Gender inequalities in scientific careers”
 • Wnioskodawca: dr hab. Jan Fałkowski, prof. UW, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Tytuł: „Nierówności dochodowe w polskiej debacie parlamentarnej – stworzenie bazy danych na podstawie analizy stenogramów z posiedzeń sejmu RP w okresie 2005-2019”
 • Wnioskodawca: dr Łukasz Byra, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Tytuł: „Rola porównań dochodowych, rozmiaru i składu grupy odniesienia w decyzji o podjęciu pracy sezonowej w innym kraju”
 • Wnioskodawca: dr Xaquin Perez-Sindin, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Tytuł: „Enabling long-term and small geographical scale studies of socio-economic change through Satellite Remote Sensing of Night-time lights”