Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

2. konkurs na granty w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”

Kategoria: I.3.9, Nabory wniosków

Wsparcie projektów badawczych mających na celu powołanie zespołu badawczego, którego zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem I.3.9 to główny cel nowego konkursu.

Oczekiwanym rezultatem realizacji projektów, które uzyskają finansowanie jest zwiększenie odsetka artykułów naukowych publikowanych w czasopismach z górnego decylu najlepiej cytowanych na świecie czasopism, w tym we współpracy międzynarodowej, a także zwiększenie liczby wniosków o uzyskanie środków na dofinansowanie badań ze źródeł zewnętrznych.

Na projekty o budżecie nie wyższym niż 65 000 zł oraz trwające nie dłużej niż 18 miesięcy przygotowano łącznie do rozdysponowania 400 000 zł.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz zaliczani do liczby N. Do składania projektów zaproszone są również grupy pracowników reprezentowane przez głównego wykonawcę.

Nabór trwa do 31.10.2023 r.

Zasady konkursu