Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II edycja programu szkoleniowego dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich

Kategoria: Szkolenia, V.3.1

Zapraszamy do II edycji Programu szkoleniowego dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich prowadzonych w szkołach doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest wsparcie rozwoju kompetencji koniecznych do pracy z doktorantami i doktorantkami.

Merytoryczna zawartość programu powstała w oparciu o pogłębione badanie potrzeb rozwojowych przeprowadzone w grupie osób pełniących rolę promotorów lub promotorek oraz doświadczenia funkcjonowania szkół doktorskich. W wyniku analizy odpowiedzi zebranych podczas badania wyłoniły się trzy kluczowe obszary potrzeb rozwojowych promotorów i promotorek.

W II edycji programu proponujemy następujące tematy:

  • prawne i organizacyjne aspekty opieki promotorskiej w szkołach doktorskich;
  • indywidualny plan badawczy (IPB) a zadania promotora – od przepisów ustawy do praktyki kształcenia doktorskiego;
  • finansowanie badań i rozwój kariery doktorantów i doktorantek;
  • budowanie mentorskiej relacji między osobami promującymi a osobami kandydującymi do uzyskania stopnia doktora;
  • rozwiązywanie konfliktów w pracy z doktorantem;
  • sztuka porozumiewania się w dbałości o swoje potrzeby i granice;
  • warsztat komunikacji z osobami w kryzysie psychicznym;
  • udzielanie informacji zwrotnej w procesie opieki nad rozprawą doktorską.

Opis programu szkoleniowego i harmonogram szkoleń są dostępne na stronie platformy Kampus-Pracownik. Pracowniczki i pracownicy UW mogący wziąć udział w szkoleniach oferowanych w programie otrzymali zaproszenie drogą elektroniczną.

Program jest realizowany z inicjatywy Dyrektorów Szkół Doktorskich UW we współpracy z Sekcją ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich Biura Spraw Pracowniczych UW, ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Działanie V.3.1 Rozwój kompetencji pracowników).

Pytania prosimy kierować na adres: promotorzy_i_promotorki.szkolenia@uw.edu.pl.