Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.1.1 / IV.1.1. Program Mentor – edycja 1, nabór 2

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Konkurs w ramach Działania I.1.1/IV.1.1. Program Mentor
 • Cel: dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych, podczas których z naukowcami-mentorami, wskazanymi przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie nawiązana lub wzmocniona współpraca badawcza
 • Wnioskodawca: zespół z UW reprezentowany przez kierownika, wybranego spośród członków zespołu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie wizyty mentora; w skład zespołu badawczego wchodzi co najmniej dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanych do liczby N; członkami zespołu mogą być też pracownicy UW, doktoranci UW i studenci UW
 • Data ogłoszenia konkursu: 11.03.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 11.03.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 20.04.2022 13.05.2022 do godz. 16:00
 • Budżet na pojedynczą wizytę mentoringową: do 16 000,00 zł.
 • Czas trwania pojedynczej wizyty mentoringowej: nie dłużej niż do 30 kwietnia 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres konkursy.idub@uw.edu.pl
Zasady konkursuZespoły NominacyjneWyniki konkursu
Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Zespół Nominacyjny dla POB I

 1. prof. dr hab. Krzysztof Spalik – Wydział Biologii UW, Przewodniczący Zespołu,
 2. prof. dr hab. Michał K. Cyrański – Wydział Chemii UW,
 3. prof. dr hab. Paweł Golik – Wydział Biologii UW,
 4. dr Agata Królikowska – Wydział Chemii UW,
 5. mgr Eliza Rogowska-Lasocka – Biuro Obsługi Badań, Kierownik Działania I.1.1/IV.1.1.

Zespół Nominacyjny dla POB II

 1. dr hab. Tomasz Kazimierczuk – Wydział Fizyki, Przewodniczący Zespołu,
 2. prof. dr hab. Konrad Banaszek – Centrum Nowych Technologii,
 3. prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów,
 4. prof. dr hab. Sławomir Sęk – Wydział Chemii,
 5. mgr Eliza Rogowska-Lasocka – Biuro Obsługi Badań, Kierownik Działania I.1.1/IV.1.1.

Zespół Nominacyjny dla POB IV

 1. dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz. – Wydział Neofilologii, Przewodnicząca Zespołu,
 2. dr hab. Jacek Rzepka, prof. ucz. – Wydział Historii,
 3. dr hab. Dawid M. Osiński – Wydział Polonistyki,
 4. dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz. – Wydział „Artes Liberales”,
 5. mgr Eliza Rogowska-Lasocka – Biuro Obsługi Badań, Kierownik Działania I.1.1/IV.1.1.

Zespół Nominacyjny dla POB V

 1. dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. – Ośrodek Badań nad Migracjami, Przewodniczący Zespołu;
 2. dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. – Wydział Psychologii,
 3. dr hab. Renata Włoch, prof. ucz. – Wydział Socjologii,
 4. prof. dr hab. Tomasz Zarycki – Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca,
 5. mgr Eliza Rogowska-Lasocka – Biuro Obsługi Badań, Kierownik Działania I.1.1/IV.1.1.

ścieżka 1 – POB I: Badania dla Ziemi

Tytuł wniosku: Ovule packaging strategy in zoogamous angiosperms
Imię i nazwisko mentora: prof. Robert R. Junker, University of Marburg, Germany
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Zych
Jednostka UW przyjmująca mentora: Wydział Biologii
Przyznane środki: 7 500 PLN

Tytuł wniosku: Biodiversity across scales – boosting Polish biodiversity research with integration of molecular data and development of data sharing protocols
Imię i nazwisko mentora: dr Urmas Kõljalg, University of Tartu, Estonia
Kierownik projektu: dr Julia Pawłowska
Jednostka UW przyjmująca mentora: Wydział Biologii
Przyznane środki: 10 200 PLN

Tytuł wniosku: Theoretical Studies of Atmospheric Processes
Imię i nazwisko mentora: dr Jun-Ichi Yano, Centre National de Recherches Météorologiques, UMR3589 (CNRS), Toulouse
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon Malinowski
Jednostka UW przyjmująca mentora: Wydział Fizyki
Przyznane środki: 8 800 PLN

Tytuł wniosku: Genome mining: analysis of two newly described cyanobacterial genera and species, Amphirytos necridicus i Hillbrichtia pamiria
Imię i nazwisko mentora: dr Spyros Gkelis, Aristotle Univeristy of Thessaloniki
Kierownik projektu: dr hab. Iwona Jasser, prof. ucz.
Jednostka UW przyjmująca mentora: Wydział Biologii
Przyznane środki: 15 200 PLN

ścieżka 2 – POB II: U podstaw mikro i makro świata

Tytuł wniosku: Using Light to Study Complex Biological Environments: A Rational Multiscale Approach
Imię i nazwisko mentora: dr doc. Stefan Knippenberg, Hasselt University, Belgia
Kierownik projektu: dr Silvio Osella
Jednostka UW przyjmująca mentora: Centrum Nowych Technologii
Przyznane środki: 15 340 PLN

ścieżka 4 – POB IV: Przekraczanie granic humanistyki

Tytuł wniosku: Na skrzydłach rewolucji – zastosowanie georadaru na bezzałogowych statkach latających w badaniach archeologicznych
Imię i nazwisko mentorki: prof. Martina Seifert, University of Hamburg
Kierownik projektu: dr Łukasz Miszk
Jednostka UW przyjmująca mentorkę: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Przyznane środki:
8 650 PLN

Tytuł wniosku: Bayesian modelling of isotopic data in archaeology
Imię i nazwisko mentora: dr Ricardo Fernandes, Max Planck Institute for the Science of Human History
Kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak
Jednostka UW przyjmująca mentora: Wydział Archeologii
Przyznane środki:
8 400 PLN

Tytuł wniosku: Visions of African history
Imię i nazwisko mentora: prof. Wolbert G.C. Smidt, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Kierownik projektu: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW
Jednostka UW przyjmująca mentora: Wydział Orientalistyczny
Przyznane środki:
12 928 PLN

ścieżka 5 – POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

Tytuł wniosku: Media cyfrowe w działaniu oddolnym. Metodologiczne i teoretyczne aspekty związków cyfrowości i polityczności
Imię i nazwisko mentorki: prof. Alice Mattoni, University of Bologna
Kierownik projektu: dr hab. Renata Włoch, prof. ucz., Wydział Socjologii
Jednostka UW przyjmująca mentorkę: DELab
Przyznane środki: 10 850 PLN

Tytuł wniosku: Wyzwania dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Imię i nazwisko mentorki: prof. Catherine Barnard, University of Cambridge
Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji
Jednostka UW przyjmująca mentorkę: Wydział Prawa i Administracji
Przyznane środki: 15 150 PLN

Tytuł wniosku: Samorząd i jego polityki w wielopoziomowym systemie Unii Europejskiej
Imię i nazwisko mentora: prof. Hubert Heinelt, Technische Universität Darmstad
Kierownik projektu: dr hab. Marta Lackowska, prof. ucz., Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Jednostka UW przyjmująca mentora: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Przyznane środki: 14 700 PLN

Tytuł wniosku: Wczesny rozwój językowy dzieci wietnamskich mieszkających w Polsce. Ocena ryzyka rozwoju zaburzeń językowych w dwujęzycznych populacjach wietnamskich
Imię i nazwisko mentorki: prof. Giang T. Pham, San Diego State University
Kierownik projektu: dr Aneta Miękisz, Katedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki, Wydział Psychologii
Jednostka UW przyjmująca mentorkę: Wydział Psychologii
Przyznane środki: 11 600 PLN

Tytuł wniosku: From collection to connection? Zmiana paradygmatu funkcjonowania instytucji sektora GLAM
Imię i nazwisko mentorki: prof. Nanna Kann-Rasmussen, University of Copenhagen
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, prof. ucz, Katedra Badań nad Bibliotekami i innymi Instytucjami Kultury, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Jednostka UW przyjmująca mentorkę: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Przyznane środki: 6 950 PLN

Od oceny wszystkich wniosków dla POB V wyłączyła się: dr hab. Renata Włoch, prof. ucz.


Informujemy również, iż dla

 • ścieżki 3 – POB III: Wyzwanie petabajtów

nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie wizyty mentoringowej.