Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II.2.1. Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości” – edycja 3

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Konkurs w ramach Działania II.2.1. Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości”
 • Cel: stymulowanie osiągania doskonałości naukowej poprzez zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia UW oraz rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni
 • Wnioskodawca: 1) pracownik zatrudniony na wydziale lub w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczany do liczby N, albo 2) pracownik zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim reprezentujący zespół badawczy, zwany dalej „grupą projektową”, który w imieniu grupy składa wniosek o finansowanie. Wnioskodawca musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i zaliczać się do liczby N
 • Data ogłoszenia konkursu: 21.12.2023 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 02.01.2024 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 22.03.2024 r.
 • Budżet projektu: do 250 000 PLN
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres tandems@uw.edu.pl
Zasady konkursuKomitet NominacyjnyWyniki konkursu
Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Komitet Nominacyjny

 • prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski – Wydział Nauk Ekonomicznych – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz – Wydział Biologii, POB I
 • dr hab. Michał Tomza, prof. ucz. – Wydział Fizyki, POB II
 • prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, POB III
 • prof. dr hab. Justyna Olko – Wydział „Artes Liberales”, POB IV
 • dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. – Ośrodek Badań nad Migracjami, POB V

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Wykorzystanie algorytmów próbkowania deterministycznego do bayesowskiej kalibracji modeli nowotworowych
  Wnioskodawca: Dr hab. Szymańska Zuzanna, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  Przyznane środki: 157 432,00 zł
 • Tytuł wniosku: Łamanie symetrii lustrzanej w fazie nematycznej /Breaking of mirror symmetry in nematic phase
  Wnioskodawca: Prof. dr hab. Górecka Ewa, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 95 350,00 zł
 • Tytuł wniosku: Badanie powiązań między różnorodnością geograficzną i biologiczną: zintegrowane podejście z zastosowaniem technik teledetekcji, konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) i metod ekofizjologicznych
  Wnioskodawca: Prof. dr hab. Suska-Malawska Małgorzata, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 249 262,00 zł
 • Tytuł wniosku: Poradziecka literatura światowa: ku koncepcji pozimnowojennej komparatystyki
  Wnioskodawca: Dr hab. Krasuska Karolina, Instytut Ameryk i Europy
  Przyznane środki: 189 807,00 zł
 • Tytuł wniosku: Sterowana światłem indukcja chiralności w nanomateriałach kompozytowych do zastosowań w technologiach optoelektronicznych oraz w autentykacji
  Wnioskodawca: Dr Bagiński Maciej, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 250 000,00 zł
 • Tytuł wniosku: Przestrzenne modelowanie innowacyjności
  Wnioskodawca: Dr hab. Kopczewska Katarzyna, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Przyznane środki: 174 062,00 zł
 • Tytuł wniosku: Laserowe kształtowanie superkryształów zbudowanych z DNA i nanocząstek
  Wnioskodawca: Dr hab. Majewski Paweł, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 249 850,83 zł
 • Tytuł wniosku: Zawartość informacyjna kooperatywnych sygnałów wokalnych u gatunków z wrodzonym repertuarem głosów
  Wnioskodawca: Dr Jedlikowski Jan, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 138 977,28 zł
 • Tytuł wniosku: Badania struktury powierzchni i chemii aktynowców
  Wnioskodawca: Prof. dr hab. Woźniak Krzysztof, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 214 250,00 zł