Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee 2A w Priorytetowym Obszarze Badawczym I

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee 2A w Priorytetowym Obszarze Badawczym I
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym I
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob1/
 • Wnioskodawca: pracownik UW, który: posiada status młodego naukowca, tj. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu; jest zaliczany do liczby N; prowadzi badania w obszarze POB I zgodne z tematyką składanego wniosku
 • Data ogłoszenia konkursu: 21.02.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.03.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 31.03.2022
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 16.05.2022 30.05.2022 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 500 000 zł
 • Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł
 • Czas trwania projektu: nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob1@uw.edu.pl
Zasady konkursuKomisja konkursowaWyniki konkursu

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
 • dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz., Wydział Biologii – przewodnicząca
 • dr Anna Malik, Wydział Biologii
 • dr Agnieszka Dąbrowska, Wydział Chemii
 • dr hab. Marta Wiśniewska, Centrum Nowych Technologii
 • dr Monika Mętrak, Wydział Biologii
 • dr Magdalena Zalewska, Wydział Biologii

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Opracowanie podstaw technologii mikroprzepływowych do sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek bakterii (BactScRNA-seq)
  Wnioskodawca: Kamiński Tomasz, dr inż., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Zbadanie wpływu kwasu fosfonowego na aktywność ureazy mikrobioty gleb rolniczych w kontekście poprawy jakości ich nawożenia
  Wnioskodawca: Dębiec-Andrzejewska Klaudia, dr, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Mikroczujniki aerozolowe w wymagających scenariuszach pomiarowych
  Wnioskodawca: Chiliński Michał T., dr, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 96 045,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Nowe interfejsy przewodzące na bazie soli diazoniowych dla zwiększenia wydajności biomolekularnych nanourządzeń fotowotaicznych
  Wnioskodawca: Jacquet Margot, dr, Centrum Nowych Technologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Epigenetyczne mechanizmy represji transkrypcji przez białko Gli3R
  Wnioskodawca: Krzemień Joanna, dr, Centrum Nowych Technologii
  Przyznane środki: 85 400,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Mikroorganizmy jako ważny uczestnik ewolucyjnej gry roślina-zapylacz
  Wnioskodawca: Roguz Katarzyna, dr, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN

Przychylając się do wniosku komisji konkursowej POB I,
Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 581 445,00 PLN