Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

POB IV dla rodziców – Nowe Idee

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: POB IV dla rodziców – Nowe Idee
 • Cel: jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym IV poprzez wsparcie w powrocie do aktywności naukowej osób powracających do pracy po urlopie rodzicielskim i innych przerwach związanych z urodzeniem, wychowaniem lub przysposobieniem dziecka
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob4/
 • Wnioskodawca: pracownik UW, który w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu przebywał na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.), posiada co najmniej stopień doktora i jest zaliczany do liczby N lub doktorantka, która w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu urodziła bądź przysposobiła dziecko bądź doktorant UW, który został ojcem lub przysposobił dziecko w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu oraz którzy prowadzą badania w obszarze POB IV, zgodne z tematyką składanego wniosku
 • Data ogłoszenia konkursu: 13.04.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 13.04.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 31.05.2022
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 30.06.2022 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 800 000 zł
 • Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł 75 000 zł [korekta omyłki pisarskiej]
 • Czas trwania projektu: nie dłużej niż do 31 października 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob4@uw.edu.pl
Zasady konkursuKomisja konkursowaWyniki konkursu

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
 • dr Małgorzata Kot, Wydział Archeologii
 • dr Łukasz Krzyżanowski, Wydział Historii
 • dr hab. prof ucz. Kamil Kuraszkiewicz, Wydział Orientalistyczny
 • dr hab. prof. ucz. Robert Małecki, Wydział Neofilologii
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, Wydział Polonistyki
 • prof. Justyna Olko, Wydział „Artes Liberales”, przedstawicielka POB IV
 • dr hab. prof. ucz Magdalena Środa, Wydział Filozofii
 • dr Mateusz Wilk, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • dr Magdalena Wróblewska, Wydział „Artes Liberales” – przewodnicząca

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Ochrona “wewnętrznej twierdzy” w dobie neurotechnologii. Etyczna analiza prawa do integralności mentalnej
  Wnioskodawca: dr Joanna Różyńska, Wydział Filozofii
  Przyznane środki: 57 700,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Kwestionariuszowa wersja Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych (CLTs) jako przesiewowe narzędzie do rodzicielskiej oceny zasobu słownictwa dzieci w wieku 3;0-5;11
  Wnioskodawca: dr Magdalena Łuniewska-Entkowska, Wydział Psychologii
  Przyznane środki: 72 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Design, application and consequences of rural public policies in Catalonia, Spain. A transdisciplinary perspective.
  Wnioskodawca: dr Agata Hummel, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
  Przyznane środki: 74 838,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wełna w chińskim włókiennictwie od Neolitu do I tysiąclecia n.e.
  Wnioskodawca: dr Marta Żuchowska, Wydział Archeologii
  Przyznane środki: 58 700,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Dziedzictwo (nie)widzialne. Instrumentalizowanie dziedzictwa kulturowego Wilamowian oraz jego wpływ na żywotność kultury wilamowskiej po 1945 roku.
  Wnioskodawca: mgr Justyna Majerska-Sznajder, Wydział Artes Liberales
  Przyznane środki: 49 900,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Know-how i know-why produkcji garncarskiej późnego neolitu i wczesnej epoki brązu w północno-wschodniej Polsce
  Wnioskodawca: mgr Aleksandra Cetwińska, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
  Przyznane środki: 48 400,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Co buduje komunikację? Cyfrowa analiza korespondencji między Rzecząpospolitą a Imperium Osmańskim w latach 1590-1605
  Wnioskodawca: mgr Magdalena Jakubowska, Wydział Historii
  Przyznane środki: 66 694,50 PLN
 • Tytuł wniosku: Problem imitacji w emocjonalnych relacjach człowieka ze sztuczną inteligencją
  Wnioskodawca: dr Emilia Kaczmarek, Wydział Filozofii
  Przyznane środki: 70 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wyrównywanie szans edukacyjncyh dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – wspomaganie słuchowe w zakresie języka angielskiego
  Wnioskodawca: dr Magda Żelazowska-Sobczyk, Wydział Lingwistyki Stosowanej
  Przyznane środki: 73 200,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wartościowanie w relacjach z działań komunikacyjnych w języku polskim
  Wnioskodawca: dr Celina Heliasz-Nowosielska, Wydział Neofilologii
  Przyznane środki: 75 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Praktyka rysunku terenowego jako narzędzie przekraczania granic humanistyki
  Wnioskodawca: mgr Jacek Wajszczak, Wydział Polonistyki
  Przyznane środki: 43 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Śmierć ma znaczenie: nowy aparat krytyczny w badaniach nad biomedyczną śmiercią w kinie grozy
  Wnioskodawca: dr Agnieszka Kotwasińska, Instytut Ameryk i Europy (OSA)
  Przyznane środki: 56 178,28 PLN