Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Generator wniosków – krótki instruktarz składania wniosku IDUB

Wnioski grantowe, stypendialne i inne w wybranych konkursach organizowanych w ramach programu IDUB składa się poprzez generator wniosków przygotowany na platformie DocSense. Poniżej prezentujemy krótki, ogólny instruktarz korzystania z tego narzędzia.

Dla wszystkichSkładam wniosekAkceptuję wniosek

Rozpoczęcie pracy z generatorem wniosków

Uwaga:
Dostęp do platformy DocSense możliwy jest jedynie z uniwersyteckiej sieci komputerowej (na komputerach podłączonych do sieci LAN albo poprzez WiFi eduroam).

Jestem poza siecią UW i nie mam dostępu do DocSense. Co zrobić?

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do sieci wewnętrznej UW np. z domu, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. W tym celu należy skorzystać z VPN. W wersji web’owej dostępny jest on pod adresem: https://gp.vpn.uw.edu.pl/global-protect/login.esp Do VPN logujemy się z użyciem konta ActiveDirectory. (Dane do konta ActiveDirectory można uzyskać pod adresem: https://mojekonto.uw.edu.pl/ gdzie logujemy się kontem CAS, czyli tymi samymi danymi co USOSweb.)

Po zalogowaniu przez VPN wybramy DocSense:

https://generator.ds.uw.edu.pl/

 • Zaloguj się kontem UW – kontem Active Directory albo (jeżeli nie masz konta Active Directory) tak, jak logujesz się do USOS’a.

Składam wniosek Akceptuję wniosek

Tworzenie nowego dokumentu

 • Z lewego panelu wybierz „Utwórz dokument” a następnie z listy rozwijanej szablon wniosku odpowiedni dla konkursu lub naboru, w ramach którego chcesz aplikować. Dla ułatwienia odnalezienia właściwego formularza dokumenty związane z Programem IDUB zakończone są sufiksem „(IDUB [numer_działania])”.
 • Wypełnij dokument na zakładce „Formularz dokumentu”. Pamiętaj o kilku, wymienionych poniżej zasadach:

 • Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką „*”.
 • Regularnie zapisuj wersję roboczą (przycisk „Zapisz wersję roboczą” na dole formularza) na wypadek utraty połączenia z DocSense lub inną awarią komputera lub sieci.
 • Załączniki dodaj na sam koniec, tuż przed wysłaniem wniosku. Dodanie załączników zablokuje możliwość zapisywania wersji roboczej.
 • Dodaj do ścieżki akceptacji osoby wymagane regulaminem lub zasadami konkursu albo naboru. Pamiętaj o wymienionym poniżej zaleceniu:

 • Do ścieżki akceptacji można dołączyć jedynie osoby mogące zalogować się do DocSense, czyli tylko pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dodaj załączniki wymagane regulaminem lub zasadami konkursu albo naboru.

 • Wyślij wniosek klikając przycisk „Zapisz i zakończ edycję” umieszczony na dole formularza.
 • Wniosek skierowany zostanie na ścieżkę akceptacji, a osoby wymienione na poszczególnych etapach, otrzymają e-mail o konieczności udzielenia odpowiedzi.

Edycja wersji roboczej

 • Z lewego panelu wybierz „Robocze”, a następnie rozwiń menu przy wniosku, który chcesz edytować oraz wybierz „Edytuj”.

 

Korekta odrzuconego wniosku

Wniosek odrzucony można skorygować i ponownie złożyć poprzez wykonanie kopii poprzedniego dokumentu i przeedytowania go.

 • Z lewego panelu wybierz „Wszystkie”, a następnie rozwiń menu przy wniosku, który chcesz poprawić i ponownie wysłać oraz wybierz „Kopiuj”.

 • Popraw / uzupełnij wniosek zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez komisję oceniającą lub Zespół ds. IDUB – jak przy tworzeniu nowego dokumentu.

Akceptacja wniosku przez osoby uprawnione

Uwaga:
Jeżeli wnioskodawca nie złożył wniosku klikając przycisk „Zapisz i zakończ edycję” umieszczony na dole formularza, to wniosek nie będzie dostępny do akceptacji.

 • Zaloguj się do platformy DocSense – patrz zakładka „Dla wszystkich” w niniejszej instrukcji.

Ścieżka A: poprzez link w e-mail

 • Kliknij w link zawarty w e-mail otrzymanym bezpośrednio z platformy DocSense (temat e-mail: „Powiadomienie o możliwości akceptacji dokumentu”) — link przekieruje bezpośrednio do strony, na której można zaakceptować/odrzucić wniosek.
 • Na zakładce „Akceptacja” przy swoim nazwisku (jako adresacie) widnieją trzy przycisku służące do:
  • zaakceptowania wniosku – zielony,
  • odrzucenia wniosku – czerwony,
  • wstrzymania się od głosu – żółty.

 • Kliknij jeden z ww. przycisków zgodnie z własną decyzją i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie (w tym m.in. skomentuj swoją decyzję jeżeli uznasz to za konieczne – w szczególności skomentuj decyzję negatywną).

Ścieżka B: poprzez menu w DocSense

 • Z lewego panelu wybierz „Do zrobienia” w sekcji „Moje zadania”.
 • Wybierz wniosek, który chcesz zaakceptować/odrzucić klikając przycisk lupki („Widok akceptacji dokumentu”).

 • Na zakładce „Akceptacja” przy swoim nazwisku (jako adresacie) widnieją trzy przycisku służące do:
  • zaakceptowania wniosku – zielony,
  • odrzucenia wniosku – czerwony,
  • wstrzymania się od głosu – żółty.

 • Kliknij jeden z ww. przycisków zgodnie z własną decyzją i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie (w tym m.in. skomentuj swoją decyzję jeżeli uznasz to za konieczne – w szczególności skomentuj decyzję negatywną).