Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Harmonogram konkursów

Aktualne nabory


Numer działaniaNazwa działaniaPoczątek naboruKoniec naboruStatus
I.3.11Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA) — Małe Granty CRAC (5 edycja)29.11.202131.12.2021otwarty
IV.3.1Zielony Uniwersytet Warszawski – w ramach grantów wewnętrznych UW dla podniesienia potencjału badawczego pracowników23.11.202113.01.2022,
godz. 16:00
otwarty
I.1.5Tematyczne Programy Badawcze08.11.202115.12.2021otwarty
III.3.1Stypendia dla olimpijczyków01.10.2021otwarty
I.3.9Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych30.09.202124.11.2021 22.12.2021otwarty
II.2.1Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości”30.09.202120.12.2021otwarty
IV.3.1Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogranty) (3 edycja)20.01.2021otwarty
I.2.4Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access (3 edycja)20.01.2021otwarty
IV.5.2Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – I turapaździernik 2021
szczegóły
planowany
IV.4.1Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – pierwszy konkurs na badania3-4 kw. 2021planowany
IV.4.1Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – drugi konkurs na mobilność4 kw. 2021planowany
IV.4.1Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – pierwszy konkurs na realizację prac o tematyce związanej z POB4 kw. 2021planowany
IV.5.2Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – II turastyczeń 2023
szczegóły
planowany
I.1.3Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z Uniwersytetem Warszawskimplanowany
IV.1.3„Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowejplanowany
IV.2.1Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowejplanowany
IV.2.2Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczychplanowany
III.2.1Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych (II stopnia)planowany
IV.2.3Mobilność Studentów i Doktorantów – w porozumieniu z samorządami doktorantów i studentówplanowany
II.1.2Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymiplanowany

Zakończone nabory

Numer działaniaNazwa działaniaPoczątek naboruKoniec naboruStatus
IV.1.2Stworzenie systemu podwójnych dyplomów doktorskich w dyscyplinach informatyka i matematyka18.10.202118.11.2021zakończony
I.1.1/IV.1.1Program Mentor01.10.202130.11.2021zakończony
I.1.2Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowej14.09.202129.10.2021zakończony
I.1.4/IV.2.1Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”16.08.202115.09.2021zakończony
I.3.11Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)Małe Granty CRAC (4 edycja)12.08.202115.09.2021zakończony
IV.4.1Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – pierwszy konkurs na mobilność22.07.202103.09.2021zakończony
Nowe Idee w POB I19.07.202127.08.2021zakończony
I.4.2Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienia techników/operatorów infrastruktury badawczej01.06.202102.07.2021zakończony
I.4.1Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota – zatrudnienia techników/operatorów infrastruktury badawczej01.06.202102.07.2021zakończony
I.3.11Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)Małe Granty CRAC (3 edycja)21.05.202115.06.2021zakończony
Nowe Idee w POB IV18.05.202117.06.2021zakończony
I.3.10Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka10.05.202111.06.2021zakończony
Nowe Idee w POB III29.04.202131.05.2021 07.06.2021zakończony
I.3.4Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieć prowadzącą badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki okrężnej — obszar badań „Podłoże, epidemiologia, diagnostyka oraz nowe metody leczenia chorób cywilizacyjnych”26.04.202123.06.2021zakończony
I.3.4Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieć prowadzącą badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki okrężnej — obszar badań „Nowe typy zagrożeń biologicznych w świetle globalizacji i zmiennych czynników socjoekonomicznych oraz opracowanie technik bioremediacji środowisk zanieczyszczonych”26.04.202123.06.2021zakończony
Nowe Idee w POB II21.04.202121.05.2021 28.05.2021zakończony
Nowe Idee w POB V20.04.202120.05.2021 27.05.2021zakończony
VI.1Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji (2 edycja)26.03.202110.05.2021zakończony
II.4.1Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym15.02.202117.03.2021zakończony
III.3.2Promocja badań naukowych (2 edycja)01.02.202101.03.2021 15.03.2021zakończony
I.3.11Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)Małe Granty CRAC (2 edycja)15.01.202128.02.2021zakończony
I.3.4Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieć prowadzącą badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki okrężnej — obszar badań „Gospodarka o obiegu zamkniętym – magazynowanie energii”04.12.202025.01.2021zakończony
III.3.1Stypendia dla olimpijczyków10.11.202031.12.2020zakończony
I.4.2Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej09.11.202013.12.2020 14.12.2020zakończony
I.4.1Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota – zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej02.11.202006.12.2020zakończony
VI.1Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji (1 edycja)28.10.202030.11.2020 02.12.2020zakończony
IV.3.1Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogranty) (2 edycja)16.09.202031.12.2020zakończony
I.2.4Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access (2 edycja)16.09.202031.12.2020zakończony
I.3.11Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)Małe Granty CRAC (1 edycja)07.09.202015.10.2020zakończony
II.1.1Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych (2 edycja)05.09.202005.11.2020 20.11.2020zakończony
III.3.2Promocja badań naukowych (1 edycja)15.07.202015.08.2020zakończony
II.1.1Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych (1 edycja)15.06.202015.07.2020zakończony
IV.3.1Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogranty) (1 edycja)20.04.202016.07.2020zakończony
I.2.4Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access (1 edycja)20.04.202016.07.2020zakończony
IV.3.1Ścieżka COVID-19 w ramach mikrograntów IDUB UW20.04.202003.07.2020zakończony