Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dwanaście nagrodzonych projektów promujących badania na UW

Kategoria: III.3.2, Rezultaty

Zakończyła się druga edycja konkursu w ramach Działania III.3.2 „Promocja badań naukowych”. Efektem dużej liczby złożonych wniosków i wysokiego poziomu zaproponowanych projektów było zwiększenie budżetu na konkurs.

W ramach naboru wpłynęło łącznie 40 wniosków. Do konkursu mogli przystąpić pracownicy, doktoranci i zespoły, którzy w latach 2019-2021 uzyskał wyniki badań naukowych. Przedmiotem dofinansowania była promocja wyników ich badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców: ogółu społeczeństwa interesującego się nauką; w tym wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych spoza grona naukowego.

Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła przesłane projekty, a Kierownik Projektu podkreśliła bardzo dobre zrozumienie przez wnioskodawców intencji i celu Działania.

W związku z tym, decyzją Kierownika Programu IDUB, postanowiono zwiększyć budżet konkursu (z 100 000 zł do 141 021 zł), aby móc nagrodzić i dofinansować więcej, dobrych projektów. W efekcie tego do dofinansowania skierowanych zostanie 12 projektów (w kolejności liczby przyznanych punktów):

 • dra hab. Pawła Kaczmarczyka, którego celem będzie przygotowanie podcast’u „Stacja Migracja” poświęconego promocji badań i badaczy związanych z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW,
 • dr Karoliny Krasuskiej poświęcony promocji i popularyzacji działań Pracowni Gender/Sexuality Ośrodka Studiów Amerykańskich (WWW, podcast’y),
 • dar hab. Arkadiusza Sołtysiaka, którego celem będzie reaktywacja blogu „Archeowieści” oraz umieszczenie na nim materiałów promujących badania bioarcheologiczne na Bliskim Wschodzie,
 • prof. dr hab. Aleksandra Bursche na przygotowanie dwujęzycznego filmu dotyczącego badań archeologicznych,
 • dr Julii Doroszewskiej pt. „Różnymi drogami do przeszłości” promujący przełomowe, multidyscyplinarne badania nad starożytnością,
 • dr Alicji Waszkiewicz-Raviv, którego efektem będzie e-book „Potwory PR” oraz strona WWW ze wsparciem influencerskim popularyzujące wizualne kompetencje medialne w środowisku PR i mediach,
 • mgr Katarzyny Rechcińskiej pt. „Gdy fotony udają elektrony” dotyczący ciekłokrystalicznych mikrownęk optycznych,
 • dr hab. Joanny Sułkowskiej na przygotowanie warsztatów i wykładów nt. zastosowania topologii w naukach przyrodniczych,
 • mgra Moniki Helak pt. „Konkurs pamiętnikarski «Pamiętniki Pandemii»”, którego efektem będzie wydanie antologii i opracowania pokonkursowego w formie książki,
 • dra Piotra Cichockiego dotyczący etnomuzykologii – wydanie i promocja nagrań z komentarzem objaśniającym hybrydową kulturę muzyczną Afryki środkowej,
 • dr hab Agnieszki Tomas, którego efektem będzie artykuł poświęcony przełomowemu odkryciu w rzymskim obozie legionowym i mieście
  późnoantycznym Novae, jak również kampania promocyjna w mediach internetowych, wystawa plenerowa i dwa wykłady,
 • dr hab. Adriany Mica dotyczący przygotowania krótkich filmów popularyzujących wyniki badań oraz rozwój studiów nad ignorancją i porażką.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.