Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

TRANSPOSITIONES – czasopismo dla transdyscyplinarnych i intermedialnych studiów kulturowych

Kategoria: I.3.12, Rezultaty

„TRANSPOSITIONES” to interdyscyplinarne, recenzowane co dwa lata czasopismo humanistyczne. Jego wysoki poziom naukowy gwarantuje profesjonalna, podwójna ocena prac przez międzynarodowy zespół recenzentów, a także nadzór międzynarodowej rady doradczej złożonej z uznanych naukowców.

Czasopismo jest skorelowane z tematyką Działania I.3.12 „Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego pt. «Nieantropocentryczna Podmiotowość Kulturowa»”. Oznacza to, że jest zorientowane na publikacje interdyscyplinarne podejmujące zagadnienia posthumanistycznych teorii późnego antropocenu. Jednocześnie otwarte jest na tematy wykraczające poza ścisłe ramy posthumanizmu w kierunku studiów transgranicznych, uwzględniających intertekstualny, intersemiotyczny i transmedialny charakter wytworów ludzkiej kultury.

https://transpositiones.uw.edu.pl/