Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

„Tandemy dla doskonałości” – program dla naukowców wizytujących

Kategoria: II.2.1, Nabory wniosków

Od dzisiaj pracownicy badawczy oraz badawczo-dydaktyczni UW mogą składać wnioski na projekty w ramach Działania II.2.1, stymulujące osiąganie doskonałości naukowej poprzez zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia UW oraz rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni.

Założeniem konkursu jest stworzenie „tandemów”, czyli niewielkich zespołów naukowych składających się z zagranicznego badacza o wybitnym dorobku naukowym w danej dyscyplinie oraz badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczekiwane efekty realizowanych projektów to:

  • umożliwienie bezpośredniej współpracy doktorantów i badaczy zatrudnionych na UW z najlepszymi naukowcami z innych jednostek,
  • nawiązywanie relacji pozwalających na kontynuację tej współpracy w przyszłości (np. poprzez wspólne aplikowanie o granty),
  • stymulowanie tworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących grup badawczych,
  • przenoszenie know-how dotyczącego metod badawczych i organizacji realizacji badań naukowych, pozwalającego na zwiększenie widoczności badań UW na arenie międzynarodowej.

Działanie ma charakter horyzontalny i jest otwarte dla wszystkich dyscyplin badań realizowanych na UW. Priorytetem są obszary, w których potencjał współpracy i wynikająca z niej wartość dodana jest największa.

Nabór wniosków trwa do 20.12.2021 r.

Zasady konkursu