Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Granty w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”

Kategoria: I.3.9, Nabory wniosków

Stworzenie na UW programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej to cel Działania I.3.9, w ramach którego otwieramy konkurs na granty.

Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z działaniem I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych” w Priorytetowym Obszarze Badawczym V, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jednego lub więcej wskaźników IDUB.

W ramach konkursu pracownicy badawczy oraz badawczo-dydaktyczni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczani do liczby N albo zespoły pracowników mogą starać się o dofinansowanie projektów o wartości od 10 000 zł do 40 000 zł zgodnych z celem I.3. „Wsparcie tworzenia programów oraz zespołów badawczych, które w przyszłości staną się centrami doskonałości, w tym poprzez ich umiędzynarodowienie” Programu IDUB oraz przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej jednego wskaźnika Programu IDUB.

Nabór trwa do 24.11.2021 r.

Zasady konkursu