Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dofinansowanie wizyt na UW wybitnych, nagradzanych za osiągnięcia naukowe badaczy

Kategoria: I.1.1/IV.1.1, Nabory wniosków

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania wizyt mentoringowych, podczas których z naukowcami-mentorami zostanie nawiązana lub wzmocniona współpraca badawcza. Włączenie mentora w prace zespołów z UW umożliwi zbudowanie międzynarodowych sieci kontaktów z naukowcami z uczelni z innych krajów, w tym wybitnymi badaczami cieszącymi się światowym autorytetem.

W ramach konkursu, do którego aplikować mogą zespoły pracowników UW (również zespoły interdyscyplinarne), przyjmowane są wnioski w ramach 5 ścieżek zgodnych z tematyką poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB:

  • ścieżka 1 – POB I: Badania dla Ziemi;
  • ścieżka 2 – POB II: U podstaw mikro i makro świata;
  • ścieżka 3 – POB III: Wyzwanie petabajtów;
  • ścieżka 4 – POB IV: Przekraczanie granic humanistyki;
  • ścieżka 5 – POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

a wizyty mentoringowe powinny przyczynić się do:

  • umiędzynarodowienia badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim;
  • zwiększenia szans badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego na włączenie się w prace zespołów realizujących przełomowe dla nauki projekty badawcze, m.in. przy udziale wybitnych badaczy cieszących się autorytetem z uczelni z innych krajów;
  • podniesienia potencjału naukowego UW poprzez budowę międzynarodowego zespołu badawczego;
  • nawiązywania nowych i zacieśniania relacji z uczelniami i szkołami, instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej pozwalających na jej kontynuowanie (np. staże dla pracowników naukowych UW);
  • podniesienia zdolności publikacyjnej i wdrożeniowej wyników badań realizowanych na UW.

Pierwszy nabór w ramach pierwszej edycji w r.a. 2021/2022 prowadzony jest do 30 listopada 2021 r.

Zasady konkursu