Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Trzy projekty młodych naukowców w CRAC

Kategoria: I.3.11, Rezultaty

Trzy, z blisko 40 zgłoszeń od młodych naukowców z całego świata, uzyska wsparcie w ramach postępowań konkursowych na stanowiska typu postdoc w CRAC.

Większość zgłoszeń była bardzo dobra, a kilka z nich można określić jako wybitne. Ostatecznie Komisja rekrutacyjna zarekomendowała do zatrudnienia Grahama Claytora, Mateusza Kusio i Grace Stafford. Podczas pobytu na UW osoby te będą realizować następujące projekty:

  • Mateusz Kusio „Nowe spojrzenie na opóźnienie Paruzji” – Podczas stypendium w CRAC dr Kusio sfinalizuje pracę nad nowym wydaniem krytycznym, tłumaczeniem i komentarzem do dzieł wczesnochrześcijańskiego łacińskiego poety Kommodiana. Następnie prowadzić będzie badania nad tym, jak pierwsi chrześcijanie radzili sobie ze zwłoką w spełnieniu zapowiedzi powtórnego przyjścia Chrystusa. Badania skupią się z jednej strony na patrystycznym traktowaniu obietnic Paruzji w Nowym Testamencie, a z drugiej na studium porównawczym starożytnych żydowskich, chrześcijańskich i grecko-rzymskich sposobów myślenia o niepowodzeniu wyroczni, proroctw i boskich obietnic.
  • Grace Stafford „Święte podróże, święte style życia: Płeć, monastycyzm i pielgrzymowanie na późnoantycznym Wschodzie” — Projekt ten ma na celu zbadanie relacji między pielgrzymowaniem kobiet a monastycyzmem kobiecym w Egipcie, na Bliskim Wschodzie i w Azji Mniejszej w okresie późnego antyku (ok. IV-VII w. n.e.). Podstawowym pytaniem będzie, czy obecność klasztorów żeńskich podzielonych według płci ułatwiała kobietom pielgrzymowanie, a jeśli tak, to w jaki sposób. Aby odpowiedzieć na te pytania, w ramach projektu przeanalizowane zostaną materialne i tekstowe dowody z „hybrydowych” klasztorów i miejsc pielgrzymkowych. Badania te pomogą lepiej zrozumieć rolę klasztorów żeńskich w szerszych społecznościach i systemach podróży religijnych, a także odpowiedzą na pytania o genderową naturę mobilności w tym okresie.
  • Graham Claytor „Rodzina chłopska we wczesnorzymskim Egipcie: Archiwum Harthotesa” — Efektem tego projektu będzie pełna edycja archiwum Harthotesa – zbioru dokumentów związanych chłopską rodziną z wczesnorzymskiego Egiptu. Głównym tematem archiwum są długi i praca rodzinna, czego najlepszym przykładem jest historia Tahaunes, młodej córki Harthotesa, która została wysłana do pracy w cesarskiej olejarni. Niniejszy projekt zbiera dokumenty tej rodziny, dziś przechowywane w różnych instytucjach naukowych na świece, i bada, jak radziła sobie ona z wymaganiami państwa i społeczeństwa na przestrzeni wielu pokoleń.