Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty TPB w Działaniu I.1.5 – zaproszenie do składania projektów

Kategoria: I.1.5, Nabory wniosków

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w ramach Działania I.1.5.

Zgłaszany projekt powinien:

  • mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.1.5, realizować cele Działania;
  • podejmować działania z zakresu tematycznego POB III https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob3/;
  • ułatwiać kontakty międzynarodowe naukowców z UW;
  • przyczyniać się do realizacji celów Działania I.1.5.

Projekty powinny obejmować co najmniej dwa z następujących przedsięwzięć:

  • czasowe zatrudnienie wybitnych doświadczonych lub młodych naukowców;
  • organizację konferencji,
  • organizację warsztatów;
  • organizację szkół;
  • wizyty naukowców zagranicznych o długości nieprzekraczającej 1 miesiąca.

Okres realizacji projektu powinien wynosić do 12 miesięcy, a planowany termin jego zakończenia nie powinien przekroczyć 30 grudnia 2024 r. (przy czym warunkiem realizacji projektów w 2024 roku jest dostępność środków IDUB).

Wszystkie koszty dotyczące projektu muszą zostać poniesione w trakcie realizacji projektu. Nie jest przewidziane finansowanie działań dydaktycznych i popularyzatorskich.

Maksymalna kwota projektu, o którą można aplikować wynosi 300 000 zł.

O realizację projektu w ramach Działania I.1.5 mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego planujący podjąć działania zgodne z treścią Działania I.1.5 i zakresem tematycznym POB III.

Zalecamy konsultację z kierownikiem Działania przed złożeniem wniosku w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dla przygotowania zgłoszenia: pob3@mimuw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów to 19 grudnia 2022. Kolejna tura zgłoszeń przewidywana jest w kwietniu 2023.