Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty TPB w Działaniu I.1.5 – zaproszenie do składania projektów

Kategoria: I.1.5, Nabory wniosków

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w ramach Działania I.1.5 .

Zgłaszany projekt powinien:

  • mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.1.5, realizować cele Działania;
  • podejmować działania z zakresu tematycznego POB III https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob3/;
  • ułatwiać kontakty międzynarodowe naukowców z UW;
  • przyczyniać się do realizacji celów Działania I.1.5;

Projekty powinny obejmować co najmniej dwa z następujących przedsięwzięć:

  • czasowe zatrudnienie wybitnych doświadczonych lub młodych naukowców;
  • organizację konferencji,
  • organizację warsztatów;
  • organizację szkół;
  • wizyty naukowców zagranicznych o długości nieprzekraczającej 1 miesiąca.

Okres realizacji projektu powinien wynosić do 12 miesięcy, a planowany termin jego zakończenia nie powinien przekroczyć 30 grudnia 2024 r. (przy czym warunkiem realizacji projektów po 31 marca 2024 roku jest dostępność środków IDUB).

Wszystkie koszty dotyczące projektu muszą zostać poniesione w trakcie realizacji projektu. Nie jest przewidziane finansowanie działań dydaktycznych i popularyzatorskich.

Maksymalna kwota projektu, o którą można aplikować wynosi 300 000 zł.

O realizację projektu w ramach Działania I.1.5 mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego planujący podjąć działania zgodne z treścią Działania I.1.5 i zakresem tematycznym POB III.

Zalecamy konsultację z kierownikiem Działania przed złożeniem wniosku w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dla przygotowania zgłoszenia: pob3-tpb@mimuw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów to 15 września 2023.