Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Trzecia edycja Programu Mentor

Kategoria: I.1.1/IV.1.1, Nabory wniosków

Od 10.10.2023 zespoły z UW mogą składać wnioski w trzeciej edycji Programu Mentor (Działanie I.1.1 / IV.1.1).

Celem naboru jest wybór do dofinansowania

  • wizyty mentoringowej na UW,
  • wizyty eksperta na UW albo
  • konsultacji

wybitnego naukowca z zagranicznej uczelni/instytucji badawczych o wysokiej renomie.

Działania te powinny przyczynić się do umiędzynarodowienia badań prowadzonych na UW, zwiększenia szans badaczy z UW na włączenie się w prace zespołów realizujących przełomowe dla nauki projekty badawcze, podniesienia potencjału naukowego UW, nawiązywania nowych i zacieśniania relacji z uczelniami, instytucjami badawczymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej pozwalających na jej kontynuowanie, podniesienia zdolności publikacyjnej wyników badań realizowanych na UW oraz zwiększenia liczby wniosków z UW o prestiżowe, międzynarodowe granty badawcze.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, w ramach pięciu ścieżek zgodnych z tematykami poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych Programu IDUB.

Zasady naboru