Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II.1.1. Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych – edycja 2

Zasady przyznawania środkówWyniki konkursu

Realizacja tego działania ma na celu wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz innych partnerstw strategicznych. O minigranty będą mogły się ubiegać zespoły badawcze, w skład których będą wchodzili badacze z Uniwersytetu Warszawskiego oraz co najmniej z jednej innej uczelni, z którą UW prowadzi ożywioną współpracę badawczą. Warunkiem ubiegania się o wsparcie, będzie złożenie w ciągu jednego roku od otrzymania minigrantu, wniosku grantowego w jednym z konkursów w ramach programów badawczych UE lub innych programów finansujących zaawansowane naukowo projekty badawcze prowadzone w ramach konsorcjów międzynarodowych.

Celem zarówno poprzedniej, jak i obecnej edycji konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu.

Pierwszy, pilotażowy konkurs w ramach działania został zamknięty w lipcu 2020 r. i skierowany był do międzyuczelnianych zespołów badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ prowadzących badania w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”. Bieżący konkurs w ramach działania jest otwarty na inicjatywy badawcze we wszystkich czterech obszarach flagowych Sojuszu.

Ważna informacja: W przypadku tego konkursu został wprowadzony wymóg stworzenia zespołu badawczego składającego się przynajmniej z trzech uczelni sojuszu, w tym Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga: przedłużenie terminu na składanie wniosków.

Zasady przyznawania środków

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Wyniki konkursu

  • „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium jako partnera zewnętrznego w ramach obszaru flagowego nr 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”; kierownik projektu: dr Agnieszka Pluta, Wydział Psychologii UW.
  • „Motherhood Studies Network” realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr hab. Justyna Wierzchowska, Wydział Neofilologii UW.
  • „Social vulnerability to natural hazards and disaster risk reduction in Europe” realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu w Mediolanie (uczelni członkowskich 4EU+) oraz Uniwersytetu Milano-Bicocca jako partnera zewnętrznego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr Dorota Rucińska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
  • „Transnational legal communication on Covid-19: from institutional to popular discourse” realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetów Kopenhaskiego i Mediolańskiego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr hab. Joanna Osiejewicz, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.