Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

III.3.2. Promocja badań naukowych – edycja 3, ścieżka „W”

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa: Promocja badań naukowych – edycja 3, ścieżka „W”
 • Cel: wyłonienie projektów, które – poprzez popularyzację badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim – przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu Warszawskiego, jego pracowników oraz prowadzonych badań
 • Wnioskodawca: pracownik zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim indywidualnie lub doktorant Uniwersytetu Warszawskiego indywidualnie lub pracownik zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim reprezentującym zespół badawczy
 • Data ogłoszenia konkursu: 17.05.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 05.09.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 29.10.2022, godz. 16:00 31.10.2022, godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników: nie później niż 30.11.2022 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 200 000 PLN
 • Budżet projektu: max. 20 000 PLN dofinansowania z IDUB, możliwy wkład własny
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres konkursy.idub@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziWyniki

Zasady konkursu na granty

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • dr Milena Chilińska (Wydział „Artes Liberales”) „Recepcja Anhellego Juliusza Słowackiego w twórczości Witolda Pruszkowskiego, Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hofmana: trzy wykłady popularyzacyjne, wygłoszenie i nagranie”
 • dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii) „Popularyzacja czwartej edycji raportu z badań „FOMO 2022. Polacy a lęk przed odłączeniem” – cykl wykładów w mazowieckich liceach przy udziale Akademickiego Radia Kampus”
 • dr Paweł Siechowicz (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce) „Wykład popularyzacyjny dotyczący badań nad strategiami ekonomicznymi kompozytorów”
 • dr Elżbieta Plewa (Wydział Lingwistyki Stosowanej) „Przegląd filmowy z prelekcjami popularyzujący badania nad polskim tłumaczeniem filmowym do 1939 roku”
 • dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) „Cykl warsztatów prezentujący wyniki badań nad stworzeniem aplikacji do automatycznego rozpoznawania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci z wykorzystaniem sieci neuronowych”
 • dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz. (Wydział Lingwistyki Stosowanej) „Cykl spotkań pod (roboczym) tytułem „Agresja werbalna w perspektywie interkulturowej − źródła, formy, sposoby przeciwdziałania” w językach europejskich (polski, angielski, niemiecki, włoski i in.) dedykowanych nauczycielom i uczniom szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, kandydatom na studia i innym odbiorcom interesującym się tematem. Cykl spotkań będzie realizowany przez zespół ekspertów”
 • mgr Maciej Talaga (Wydział „Artes Liberales”) „Wykład i warsztaty popularyzujące badania nad biadami – polską ludową zabawą zapaśniczą”
 • dr Olimpia Markiewicz (Wydział Nauk Ekonomicznych) „Spotkanie z Ekonomią: Wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych, popularyzujące najnowsze badania naukowe w dziedzinie ekonomii, prowadzone na WNE UW”
 • dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz. (Wydział Biologii) „Chronobiologia w teorii i praktyce – wykłady i warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat roli, jaką odgrywa w życiu zegar biologiczny”
 • dr Mateusz Tałanda (Wydział Biologii) „Prezentacja i debata: Jak powstały dinozaury? Tropem silezaura”