Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zielony Uniwersytet Warszawski (w ramach Działania IV.3.1)

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Zielony Uniwersytet (w ramach wewnętrznego systemu grantów Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Cel: wyłonienie projektów o interdyscyplinarnym charakterze, które dotyczą realizacji nowoczesnych badań w obszarze tematyki prośrodowiskowej, związanych z działaniami na rzecz ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowaniu postaw proekologicznych
 • Wnioskodawca: a) zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zaliczany do liczby N lub pracownik posiadający tytuł magistra, zaliczany do liczby N; b) doktorant Uniwersytetu Warszawskiego; c) zespół badawczy, składający się z młodych naukowców lub pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim, posiadających co najmniej tytuł magistra, zaliczanych do liczby N (kierownik projektu musi być zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, posiadać stopień naukowy doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zaliczany do liczby N)
 • Data ogłoszenia konkursu: 23.11.2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 23.11.2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 13.01.2022 r., godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 14.02.2022 r.
 • Budżet na projekt: do 10 000 zł
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres klimat@uw.edu.pl
Zasady konkursuWyniki konkursu

Zasady konkursu „Zielony Uniwersytet Warszawski”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Wnioskodawca: dr Daniel Zaszewski, Wydział Geologii
  Tytuł: „Wielowymiarowa analiza zmian naturalnego pola cieplnego ośrodka gruntowego w efekcie oddziaływania sztucznego źródła ciepła”
 • Wnioskodawca: dr Zofia Bakuła, Wydział Biologii
  Tytuł: „Ochrona bioróżnorodności glonów z rodzaju Prototheca”
 • Wnioskodawca: mgr inż. Anna Januszewska, Wydział Geologii
  Tytuł: „Wpływ średniowiecznego górnictwa rud polimetalicznych w Czarnowie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego w świetle badań geochemicznych”
 • Wnioskodawca: dr Joanna Trzeciak, Wydział Geologii
  Tytuł: „Civitas aqua statera – miejski bilans wodny”