Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zielony Uniwersytet Warszawski (w ramach Działania IV.3.1) – edycja 2

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Zielony Uniwersytet Warszawski – II edycja (w ramach wewnętrznego systemu grantów Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Cel: wyłonienie projektów o interdyscyplinarnym charakterze, które dotyczą realizacji nowoczesnych badań w obszarze tematyki prośrodowiskowej, związanych z działaniami na rzecz ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowaniu postaw proekologicznych
 • Wnioskodawca: a) zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zaliczany do liczby N lub pracownik posiadający tytuł magistra, zaliczany do liczby N; b) doktorant Uniwersytetu Warszawskiego; c) zespół badawczy, składający się z młodych naukowców lub pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim, posiadających co najmniej tytuł magistra, zaliczanych do liczby N (kierownik projektu musi być zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, posiadać stopień naukowy doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zaliczany do liczby N)
 • Data ogłoszenia konkursu: 27.04.2023 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 27.04.2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 19.06.2023 r., godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 05.07.2023 r.
 • Budżet na projekt: do 10 000 zł
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres klimat@uw.edu.pl
Zasady konkursuWyniki konkursu

Zasady konkursu „Zielony Uniwersytet Warszawski”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Jak odnaleźć się w labiryncie ulic i budynków: transport pyłku i ruch zapylaczy w mieście
  Wnioskodawca: mgr Barbara Płaskonka, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 10 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Cechy fizyczno-chemiczne wód źródeł Skarpy Warszawskiej jako wskaźniki antropopresji
  Wnioskodawca: dr Maksym Łaszewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Przyznane środki: 9 932,20 PLN
 • Tytuł wniosku: Wpływ komunikatów medialnych na zachowania prośrodowiskowe
  Wnioskodawca: mgr Maria Mirucka, Wydział Psychologii
  Przyznane środki: 10 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Mariaż Diany i Temidy: wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku w parkach narodowych
  Wnioskodawca: dr Katarzyna Syroka-Marczewska, Wydział Prawa i Administracji
  Przyznane środki: 10 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Dawne i współczesne pejzaże dźwiękowe w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – ekokrytyczne analizy i interpretacje w świetle ekologii akustycznej i edukacji ekologicznej
  Wnioskodawca: dr Maciej Skowera, Wydział Polonistyki
  Przyznane środki: 9 919,79 PLN