Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym I
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob1/
 • Wnioskodawca: pracownik UW, który posiada co najmniej stopień doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu; jest zaliczany do liczby N; prowadzi badania w obszarze POB I zgodne z tematyką składanego wniosku
 • Data ogłoszenia konkursu: 24.03.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 04.04.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 09.05.2022 16.05.2022
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 26.08.2022
 • Budżet konkursu: 500 000 zł
 • Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł
 • Czas trwania projektu: nie dłużej niż do 30 września 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob1@uw.edu.pl
Zasady konkursuKomisja konkursowaWyniki konkursu
Errata z dn. 28.04.2022
Zaktualizowany został załącznik 1.

Poniżej wersja poprawiona.

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
 • dr hab. Magdalena Popowska prof. ucz. – Wydział Biologii UW (przewodnicząca Komisji)
 • dr hab. Bogdan Jaroszewicz – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Anna Ajduk prof. ucz.  – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Zbigniew Rogulski – Wydział Chemii UW
 • dr hab. Dariusz Bartosik – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Wojciech Hyk prof. ucz. – Wydział Chemii UW
 • dr hab. Joanna Kargul prof. ucz. – Centrum Nowych Technologii UW
 • dr Julia Pawłowska – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Monika Adamczyk-Popławska – Wydział Biologii UW

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Rozwój oraz weryfikacja narzędzi bioinformatycznych do wysokoprzepustowej analizy białkowych struktur domen splecionych helis α, ze szczególnym uwzględnieniem metody AlphaFold2
  Wnioskodawca: Stanisław Dunin-Horkawicz, dr, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 39 990,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Opracowanie metody wysokoprzepustowego sekwencjonowania transkryptomów z pojedynczych komórek mikroorganizmów eukariotycznych
  Wnioskodawca: Anna Karnkowska, dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 83 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Przesuwanie granic powtarzalnej i ultraczułej detekcji antropogenicznych zanieczyszczeń wody – nowa klasa przestrajalnych nanostruktur plazmonowych do kontrolowanych pomiarów za pomocą spektroskopii SERS
  Wnioskodawca: Królikowska Agata, dr, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 92 007,56 PLN
 • Tytuł wniosku: Wpływ stosowania podciśnienia i fotoinaktywacji w miejscu iniekcji na skuteczność zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi sensu lato w modelu mysim
  Wnioskodawca: Anna Bajer, prof. dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do cyklicznych estrów z użyciem nanocząstek złota unieruchomionych w metaloorganicznych sieciach – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
  Wnioskodawca: Elżbieta Megiel, dr hab., Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Przełączalne transportery leków anionowych
  Wnioskodawca: Michał Chmielewski, dr hab., Wydział Chemii, CNBCh
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Protokół zoptymalizowany pod kątem mikrourządzeń do izolacji krążących komórek nowotworowych z krwi pacjentek z rakiem piersi
  Wnioskodawca: Stefano Volinia, dr, CNBCh
  Przyznane środki: 98 800,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Chiralne nanomateriały dla diagnostyce medycznej
  Wnioskodawca: Wiktor Lewandowski, dr hab. prof. UW, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Jak peryferyczne części ciała u ssaków są zabezpieczane przed odmrożeniami?
  Wnioskodawca: Piotr Bębas, dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 94 900,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Identyfikacja mikrozanieczyszczeń gleb – pierwiastki technologicznie krytyczne jako nowe wyzwania analityki środowiska
  Wnioskodawca: Beata Krasnodębska – Ostręga, prof. dr hab., Wydział Chemii
  Przyznane środki: 97 500,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Poszukiwanie nowych markerów mikroplastiku w próbkach wody – nowatorskie zastosowanie technik spektrometrii mas (walidacja procedur pomiarowych: LC MS/MS i GC MS/MS).
  Wnioskodawca: Ewa Bulska, prof. dr hab., Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin
  Wnioskodawca: Milanowski Rafał, dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Identyfikacja i analiza związków powierzchniowo czynnych o właściwościach przeciwbakteryjnych wytwarzanych przez antarktyczne bakterie psychrotolerancyjne
  Wnioskodawca: Dorota Korsak, dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN

Przychylając się do wniosku komisji konkursowej POB I,
Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 1 206 197,56 PLN