We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

New Ideas 2B in Priority Research Area I

Call for competition

 • Name of the competition: New Ideas 2B in Priority Research Area I
 • Objective: support research projects which are thematically related to POB (Priority Research Area) I
 • Thematic area of the projects: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/areas/pob1/
 • Applicant: an employee of the University of Warsaw, who has at least a PhD degree, which has been obtained at least 7 years before the date of announcement of the competition, is among the N-classified employees; conducts research in the field of POB I, in accordance with the subject of the submitted application
 • Date of competition announcement: 24.03.2022
 • Start date for the call for proposals: 04.04.2022
 • Closing date for the call for proposals: 09.05.2022 16.05.2022
 • The competition results will be announced by: 26.08.2022
 • Competition budget: 500,000 PLN
 • Project budget: 30,000 – 100,000 PLN
 • Project duration: until 30 June 2023
 • How to apply: only electronically to the following address noweidee.pob1@uw.edu.pl
Competition rulesSelection committeeResults
Errata, 28.04.2022
Annex 1 has been updated.

The revised version below.

Content available only to registered users. Please log in...
 • dr hab. Magdalena Popowska prof. ucz. – Wydział Biologii UW (przewodnicząca Komisji)
 • dr hab. Bogdan Jaroszewicz – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Anna Ajduk prof. ucz. – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Zbigniew Rogulski – Wydział Chemii UW
 • dr hab. Dariusz Bartosik – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Wojciech Hyk prof. ucz. – Wydział Chemii UW
 • dr hab. Joanna Kargul prof. ucz. – Centrum Nowych Technologii UW
 • dr Julia Pawłowska – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Monika Adamczyk-Popławska – Wydział Biologii UW

By the decision of the Programme Manager, the following applications received funding:

 • Title of the project: Rozwój oraz weryfikacja narzędzi bioinformatycznych do wysokoprzepustowej analizy białkowych struktur domen splecionych helis α, ze szczególnym uwzględnieniem metody AlphaFold2
  Applicant: Stanisław Dunin-Horkawicz, dr, Faculty of Biology
  Allocated funds: 39 990,00 PLN
 • Title of the project: Opracowanie metody wysokoprzepustowego sekwencjonowania transkryptomów z pojedynczych komórek mikroorganizmów eukariotycznych
  Applicant: Anna Karnkowska, dr hab., Faculty of Biology
  Allocated funds: 83 000,00 PLN
 • Title of the project: Przesuwanie granic powtarzalnej i ultraczułej detekcji antropogenicznych zanieczyszczeń wody – nowa klasa przestrajalnych nanostruktur plazmonowych do kontrolowanych pomiarów za pomocą spektroskopii SERS
  Applicant: Królikowska Agata, dr, Faculty of Chemistry
  Allocated funds: 92 007,56 PLN
 • Title of the project: Wpływ stosowania podciśnienia i fotoinaktywacji w miejscu iniekcji na skuteczność zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi sensu lato w modelu mysim
  Applicant: Anna Bajer, prof. dr hab., Faculty of Biology
  Allocated funds: 100 000,00 PLN
 • Title of the project: Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do cyklicznych estrów z użyciem nanocząstek złota unieruchomionych w metaloorganicznych sieciach – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
  Applicant: Elżbieta Megiel, dr hab., Faculty of Chemistry
  Allocated funds: 100 000,00 PLN
 • Title of the project: Przełączalne transportery leków anionowych
  Applicant: Michał Chmielewski, dr hab., Faculty of Chemistry, CNBCh
  Allocated funds: 100 000,00 PLN
 • Title of the project: Protokół zoptymalizowany pod kątem mikrourządzeń do izolacji krążących komórek nowotworowych z krwi pacjentek z rakiem piersi
  Applicant: Stefano Volinia, dr, CNBCh
  Allocated funds: 98 800,00 PLN
 • Title of the project: Chiralne nanomateriały dla diagnostyce medycznej
  Applicant: Wiktor Lewandowski, dr hab. prof. UW, Faculty of Chemistry
  Allocated funds: 100 000,00 PLN
 • Title of the project: Jak peryferyczne części ciała u ssaków są zabezpieczane przed odmrożeniami?
  Applicant: Piotr Bębas, dr hab., Faculty of Biology
  Allocated funds: 94 900,00 PLN
 • Title of the project: Identyfikacja mikrozanieczyszczeń gleb – pierwiastki technologicznie krytyczne jako nowe wyzwania analityki środowiska
  Applicant: Beata Krasnodębska – Ostręga, prof. dr hab., Faculty of Chemistry
  Allocated funds: 97 500,00 PLN
 • Title of the project: Poszukiwanie nowych markerów mikroplastiku w próbkach wody – nowatorskie zastosowanie technik spektrometrii mas (walidacja procedur pomiarowych: LC MS/MS i GC MS/MS).
  Applicant: Ewa Bulska, prof. dr hab., Faculty of Chemistry
  Allocated funds: 100 000,00 PLN
 • Title of the project: Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin
  Applicant: Milanowski Rafał, dr hab., Faculty of Biology
  Allocated funds: 100 000,00 PLN
 • Title of the project: Identyfikacja i analiza związków powierzchniowo czynnych o właściwościach przeciwbakteryjnych wytwarzanych przez antarktyczne bakterie psychrotolerancyjne
  Applicant: Dorota Korsak, dr hab., Faculty of Biology
  Allocated funds: 100 000,00 PLN

Following the opinion of the POB I competition committee,
The Programme Manager agreed to increase the competition budget to PLN 1,206,197.56